Een stevig bouwhek voor een grotere veiligheid

Voorbeelden zijn er te over! Omgewaaide of (nog erger) weggewaaide bouwhekken die aanzienlijke schade aanrichten. Niet alleen materieel. Weggewaaide bouwhekken kunnen ook tot ongevallen leiden waar bouwvakkers of voorbijgangers de dupe van worden? Dat wil je als bouwbedrijf en/of uitvoeder nooit op je geweten hebben. Maar hoe kun je dit voorkomen? En wat zijn de wettelijke verplichtingen waaraan bij het plaatsen van bouwhekken dient te worden voldaan? In dit blog maken wij uitvoerders, inkopers en verdere belanghebbenden graag attent hoe te handelen bij het gebruik en het plaatsen van bouwhekken.

Wetgeving rondom tijdelijke bouwhekken

De eerste vraag die zich opdringt is: Kent Nederland wetgeving rond het gebruik van tijdelijke bouwhekken? Het antwoord is eenvoudig: ‘Nee’. Vaste hekwerken dienen - afhankelijk van de omvang van de hekken – te voldoen aan in de wet omschreven windbelastingen. Bij gebruik van tijdelijke hekwerken zijn echter geen wetten of regels van toepassing.

Een stevig bouwhek optimaliseert de veiligheid rond de bouwplaats.

Optimale veiligheid voor medewerkers en omgeving

Wel is het raadzaam er alles aan te doen om het wegwaaien en omvallen van bouwhekken te voorkomen. Realiseer je dat zowel materiële schade aan de omgeving of fysieke schade aan bouwvakkers of mensen uit de omgeving altijd verhaald zullen worden. Natuurlijk wil je als bouwbedrijf zo niet in de krant komen, de imagoschade die je oploopt kan immens zijn.

Nederland is een windgevoelig landje en zeker langs de kust kan het stevig stormen.

Waar dien je bij windbelastingen rekening mee te houden?

Een van de belangrijkste factoren is de omgevingssituatie. Bevind de bouwplaats zich in een open gebied of langs de kust waar de wind vrijspel heeft? Nederland is een windgevoelig landje en zeker langs de kust kan het stevig stormen. Hou daar rekening mee in de keuze van de hekken, maar ook in de manier van het borgen van de hekken. Een van de grootste misvattingen is dat een bouwhek, met zijn smalle en open spijlen structuur, nauwelijks wind vangt. ‘De wind blaast er wel doorheen’, is een veel gehoorde opmerking. Niets is minder waar! De mazen van een hekwerk vormen samen een ‘dichte muur’, waardoor het hekwerk bij hoge windsnelheden wel degelijk speelbal wordt van de wind.

Denk na over een juiste opstelling van bouwhekken

Denk goed na over de manier waarop de hekken worden gemonteerd. Plaats met regelmaat een haaks bouwhek, waardoor de opstelling extra stabiliteit krijgt. Een rechte doorlopende lijn is veel gevoeliger voor de invloed van de wind. In een stedelijk gebied – binnen de beschutting van de omgeving – zal dit minder van toepassing zijn.

Bouwhekken voorzien van doeken

Nog groter wordt de windbelasting wanneer de hekken worden voorzien van extra doeken. In dat gevoel fungeren de doeken als een ‘groter vlieger’ en kunnen niet goed geborgde hekwerken, gedragen door de wind grote schade aanrichten aan mens en omgeving. Het geeft aan hoe belangrijk een juiste en stevige schoorconstructie is.

Is de ondergrond stevig genoeg voor een schoorconstructie?

Voordat je een schoorconstructie aanbrengt, is het belangrijk na te gaan of de ondergrond voldoende stabiel en vast is om schoren te dragen. De grond kan te zacht zijn, zodat schoren te weinig grip hebben om stabiel overeind te blijven, maar de grond kan ook zo hard zijn dat je er niet in komt. In beide gevallen is het belangrijk te zoeken naar een andere oplossing, bijvoorbeeld aanknopingspunten in de omgeving.

Om het gevoel van veiligheid extra te versterken, is het slim gebruik te maken van de kennis van een gespecialiseerd bedrijf.

Mogelijkheden om bouwhekken te schoren

Bij het schoren van de bouwhekken kan men gebruik maken van een schoorplaatconstructie. Ook kun je de bouwhekken in de grond vastzetten met grondpennen, schoorbuizen of palen, of de hekken verzwaren met blokken ballast. Bij open bouwhekken volstaat één schoor per drie bouwhekken. Bij dichte bouwhekken, die zijn voorzien van doeken, dient elk hek te worden geschoord.

Hekken verzwaren met ballastblokken

Werk je in een open terrein of in de buurt van de kust? In dat geval is het veelal raadzaam de bouwhekken extra te verzwaren met ballast blokken, zodat je zeker weet dat er niets kan gebeuren.

Maak gebruik van de kennis van een vakbedrijf

Om het gevoel van veiligheid extra te versterken, is het slim gebruik te maken van de kennis van een gespecialiseerd bedrijf. Die mensen hebben al zo vaak met dat bijltje gehakt, dat ze je een maatwerkadvies kunnen geven op het gebied van het gebruik van het juiste bouwhekwerk en ook hoe te voorkomen dat, bij een stevige storm, de hekken door de omgeving worden gepiloteerd. Want één ding wil je zeker niet: om bij nacht en ontij gebeld te worden dat bouwwerken, auto’s of andere bezittingen van mensen hebben beschadigd.

Onderwerpen: Veilig & duurzaam werkenBouwhek mogelijkheden,

Geplaatst door Mitch IJpelaar op 18 april 2018
Accountmanager at Heras Mobile Fencing & Security Nederland