Een veilig bouwproces met bouwhekken

Een ding is zeker: veiligheid van medewerkers, bezoekers en omwonenden hoort op iedere bouwlocatie voorop te staan. Ook dient er alles aan gedaan te worden om onbevoegden buiten spel te houden. Bouwhekken zijn hierbij onmisbaar, maar welke randvoorwaarden spelen nog meer een rol bij het nastreven van een veilig bouwproces?

 

Het kiezen van het juiste bouwhek: waar let u op?

Bent u op zoek naar bouwhekken voor uw bouwlocatie? Dan moet u zich aan heel wat voorschriften en regels te houden. U dient de veiligheid op- en rondom het terrein te waarborgen, verkeershinder te beperken, toegang voor leveranciers te versnellen en criminaliteit voor te zijn. Kortom, u heeft heel wat ballen in de lucht te houden. Door de juiste bouwhekken en toegangspoorten te gebruiken op de bouwlocatie, slaat u alle vliegen in een klap. Hierdoor bent u verzekerd van een bouwlocatie waar veilig gewerkt kan worden.

Een veilig bouwproces begint wat ons betreft bij een gedegen ‘bouwhek keuzeproces’. Welke stappen dient u te doorlopen?

 

Bouwhek keuzeproces: voor een veilig bouwproces

1.  Inventariseren initiële vraag

Bij het kiezen van het juiste type bouwhek is het belangrijk de volgende vragen centraal te stellen: 

  • Waar is de bouwlocatie? 
  • Wat is de situatie waar de bouwlocatie zich bevindt? 
  • Wat zijn de kritische punten van de bouwlocatie? 

Hierbij dient iedere keer maar een vraag aan de basis te staan: "Hoe zorgen we voor een optimale veiligheid?" 

 

2. Inventarisatie bouwlocatie 

Zodra u antwoord hebt op bovenstaande vragen, is het zaak snel de locatie onder de loep te nemen. Naast een persoonlijke bezichtiging van de locatie, kunt u als naslagwerk ook gebruikmaken van een plattegrond of Google Maps. Het is van belang de locatie, afmetingen en onder andere de ondergrond in kaart te hebben. Mede op basis hiervan kunt u naast een eerste inschatting van bouwhekken ook het werkmateriaal, de aanvoerwegen en type voertuigen dat nodig is onderbouwd inventariseren. Op die manier maak u uw persoonlijke checklist van zaken die nodig zijn. Hierdoor komt u in een later stadium niet voor onaangename verrassingen te staan.

 

3. Ondergrond en andere kritische onderdelen 

Het volgende dat belangrijk is in uw keuzeproces wanneer u bouwhekken gaat plaatsen, is de ondergrond. Deze is namelijk bepalend voor het type van de bouwhekken en de verankering. Ga ook na of er gevaarlijke locaties zijn op het terrein, zoals een bouwput. Vraag uzelf af: "Wat kan hier allemaal gebeuren?" Zorg dat u goed voorbereid bent op deze situaties en dat u een plan klaar hebt liggen voor het geval dat.

 

4. Toegang

U wilt bevoegden het gevoel geven dat ze welkom zijn, maar onbevoegden houdt u liever op afstand. Het is zaak de juiste balans te vinden tussen wie u buiten uw terrein wilt houden en wie u toegang wilt verlenen. Zorg ervoor dat medewerkers hun werk gewoon kunnen doen en dat kinderen, passanten en ongewenste personen op afstand worden gehouden. Zodra u in kaart hebt wie ‘onbevoegden’ in dit geval kunnen zijn en met welke reden ze eventueel uw terrein op willen, kunt u passende maatregelen treffen. Onder andere in de vorm van bouwhekken, toegangs- en vluchtpoorten en een toegangscontrolesysteem. Een draaipoort geeft bijvoorbeeld meteen een brede toegang voor personen en bouwverkeer, terwijl een schuifpoort zorgt voor een gecontroleerde toelating van het bouwterrein. Met het Heras Smart Access toegangscontrolesysteem geeft u bovendien alleen toegang aan bevoegden en zij kunnen uw terrein alleen betreden met een persoonlijke pasje of een vingerscan. Onbevoegden krijgen hierdoor geen kans om de bouwlocatie te betreden. 

 

5. Beveiliging, geluid en zicht 

Denk goed na over de beveiliging van de locatie. Het type beveiliging is afhankelijk van de situatie. Verwacht u veel lawaai en misschien zelfs geluidsoverlast? Gebruik dan houten panelen of geluiddempende doeken. Zo voorkomt u klachten van omwonenden en procesvertraging. En wilt u het zicht op het terrein ontnemen? Gebruik dan een damwandhek. De city hekken van Heras Mobile ontnemen het zicht op de bouwlocatie. Op deze manier worden ongenode gasten geweerd, voorkomt u dat mensen afgeleid raken, wordt het bouwhek geen stalplaats van fietsen en worden goederen en afval uit het zicht gehouden.

 

6. Aanvragen bouwhekken

U heeft nu duidelijk de opgelegde en gewenste eisen in beeld rondom de locatie en de risico’s. Op basis hiervan kunt u bouwhekken aanvragen. Een bouwhekexpert kan u helpen de eventuele puntjes op de i te zetten.

Bovenstaande aandachtspunten gelden voor zowel een afgelegen bouwlocatie als een (nieuwbouw) project in bewoond en druk gebied. Het is belangrijk om bij de keuze van uw bouwhekken om even stil te staan bij de verschillen én de mogelijkheden.

 

Bouwhek op een afgelegen gebied

Bouwlocaties zijn een gewilde plek voor criminelen. Jaarlijks kosten diefstal en vandalisme aannemers en bouwbedrijven ruim 115 miljoen euro. Het is op een bouwlocatie in een afgelegen gebied des te belangrijker om het terrein te beschermen tegen onbevoegden.

De M500 hekken bieden hier uitkomst. Met deze stevige en zware hekken met een maas die tot aan de bovenzijde doorloopt, ontmoedigt u mensen om het bouwterrein te betreden en zorgt u dat materiaal en materieel veilig wordt gesteld. De mogelijkheid bestaat om een wit of zwart zeil te bevestigen aan de bouwhekken. Op deze manier ontneemt u het zicht voor buitenstaanders. Een ideaal hek voor optimale bescherming van het bouwterrein.

 

Bouwhekken in de stad

Bouwprojecten, zoals nieuwbouw, renovatie en beheer horen bij een leefbare en een in ontwikkeling zijnde stad. Ondanks dit gegeven worden de bouwwerkzaamheden in steden steeds vaker als overlast ervaren. Fijnstof, geluidsoverlast en verkeersremmingen verminderen de leefbaarheid, aldus Rijkswaterstaat. Deze locaties vragen om specifieke maatregelen om de orde en veiligheid te handhaven.

U kunt hier bouwhekken met een dempende werking inzetten om het geluid te reduceren, waardoor u geluidsoverlast beperkt. Naast een geluidsdempend hek kan een city hek uitkomst bieden. Hiermee creëert u een veilige plek voor de medewerkers, leveranciers en omwonenden en stelt u materiaal veilig. Ongenode gasten worden geweerd en mensen worden niet afgeleid. Vergeet niet dat het bij bouwprojecten in de stad belangrijk is om duidelijk aan te geven dat er bouwverkeer in- en uitrijdt. Dit kunt u duidelijk maken door zeilen en doeken aan de bouwhekken te bevestigen.

In en rond nieuwbouwwijken waar wordt gebouwd, is het vaak een drukke bedoeling. Graafmachines en vrachtwagens die op- en aanrijden, heistellingen die palen de grond in slaan, hijskranen die materiaal omhoog en omlaag brengen en betonwagens die ladingen lossen. Maar in een nieuwbouwwijk heeft u ook te maken met nieuwsgierige omwonenden en toekomstige bewoners die een kijkje komen nemen. U kunt bouwhekken plaatsen, zodat medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Ook worden hiermee ongenode gasten geweerd en kunnen passanten vanaf een veilige afstand toekijken. Daarnaast kan het helpen om zeilen en doeken te bevestigen aan de bouwhekken. Hierop kunt u het project afbeelden of de fases van het project. Op deze manier creëert u betrokkenheid en is de kans op weerstand kleiner.

Vraag een vrijblijvende offerte aan om uw bouwproces veiliger te maken of neem contact met ons op:

Vraag offerte aan

Picture of Bree Sarrazijn

Vertel over uw uitdaging.
Wij helpen graag.

Uiteraard vertellen wij graag meer over onze producten en diensten in een persoonlijk gesprek. Maak direct een afspraak via onderstaande button.