Geluidsoverlast bouw reduceren met Noise Control Barriers
Lees meer over
8 min om alles te lezen

Bouwlawaai en geluidsoverlast reduceren op de bouw

De impact van klachten over geluidshinder door bouwprojecten groeit. Wie veel herrie maakt, kan rekenen op bezwaren van omwonenden. Het gevolg is dat uw project stilgelegd wordt. Tegelijkertijd zijn ook de gezondheidsrisico's van geluidsoverlast bekend.

Het is dus enorm belangrijk om geluidsoverlast op de bouw te voorkomen. Dit is mogelijk met de Heras Noise Control Barrier 2.0: de flexibele, gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossing voor het reduceren van bouwlawaai. 

Met medewerking van
Round_Vera van Erp 158 px
Vera van Erp

Contentmarketeer

Round_Stef Manders 104 px
Stef Manders

Accountmanager

Geluidshinder bouw beperken

Geluidsoverlast op de bouwplaats verminderen? Download de whitepaper.

In ons whitepaper ontdekt u de oorzaken, regelgeving, trends en oplossingen rondom geluidsoverlast op de bouwplaats.

 • Geluidoverlast kan de voortgang van
  bouwprojecten serieus in gevaar
  brengen; 
 • Lawaai beschadigt het gehoor en heeft
  forse effecten op de lichamelijke
  en psychische gezondheid;
 • Zelfbewuste en betrokken burgers krijgen
  steeds beter gehoor bij hun gemeente.
  Wetgeving versterkt die ontwikkeling.
Download whitepaper
Hoofdstuk 1

Waarom is bouwlawaai en geluidsoverlast een probleem?

Geluidsoverlast kan de voortgang van bouwprojecten in gevaar brengen. Het terugdringen van bouwlawaai krijgt dan ook steeds meer prioriteit in de bouwsector.

Round_Stef Manders 104 px
Stef Manders

Accountmanager

De impact van bouwlawaai op werknemers en de omgeving

Ten eerste wordt sloop- en bouwlawaai al snel als overlast ervaren, vooral in stedelijke omgevingen. Aangezien 80% van de Nederlandse bevolking in stedelijk gebied woont, is de kans op klachten dus relatief groot. 

Ten tweede worden de gezondheidsgevolgen van (bouw)lawaai steeds beter bekend. Te veel lawaai kan uw gehoor beschadigen, hart- en vaatziekten veroorzaken, tot concentratieverlies leiden, hoofdpijn en stress veroorzaken en uw slaap verstoren. Wanneer het geluid dermate hard is dat het gevolgen heeft voor de gezondheid, wordt er corrigerend opgetreden. Wanneer een bouwbedrijf niet voldoende rekening houdt met de omgeving, komt de voortgang van een bouwproject in gevaar. 

 

Wettelijke normen en richtlijnen voor geluidshinder op de bouw

De bescherming tegen bouw- en slooplawaai is geregeld via verschillende maatregelen en wetten. De belangrijkste is het Bouwbesluit 2012, waarin grenzen worden aangegeven in tijd en decibels. Qua tijd staat het Bouwbesluit bouw- en sloopwerkzaamheden toe op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Bouw- en sloopwerkzaamheden vinden dus zoveel mogelijk overdag plaats. Voor bepaalde onderdelen van bouwprojecten kan avond- en nachtwerk of werken in het weekend niet altijd worden vermeden, bijvoorbeeld het vlinderen van betonvloeren. Daarnaast kan het ook voorkomen dat werkzaamheden ’s nachts moeten plaatsvinden omdat ze een negatieve invloed hebben op o.a. de (verkeers-)veiligheid en overdag te veel risico met zich meebrengen.

Op de bouw gelden dagwaarden, die getoetst worden door de hoeveelheid decibels te meten op geluidsgevoelige objecten in de omgeving. Het uitgangspunt is: hoe hoger het aantal decibels, hoe korter de blootstellingsduur mag zijn. Geluidsproductie tot 60 dB(A) wordt niet gezien als hinder.

Tabel dagwaarde blootstelling aan geluidsoverlast in decibels

Dagwaarde geluidsoverlast blootstelling tabel in decibels (dB)

 

Boetes en consequenties bij te lang of te veel geluidshinder

Bij wetten en regels horen natuurlijk sancties wanneer deze niet nageleefd worden. Wanneer er te lang en/of te veel decibels geproduceerd worden op de bouwplaats en u daardoor de gezondheid van de omwonenden in gevaar brengt, dan kan de omgevingsdienst het bouwproject of de sloopwerkzaamheden stilleggen. 

In de meeste gevallen krijgt de veroorzaker van de geluidsoverlast bij de eerste melding een waarschuwing, tenzij het gaat om een extreme vorm van geluidsoverlast. Als er sprake is van extreme geluidsoverlast, kan er meteen een proces-verbaal opgemaakt worden, waarbij de veroorzaker dus een boete krijgt. Wanneer de geluidsoverlast aanhoudt, kan de geluidsapparatuur in beslag genomen worden en de boete hoger worden. 

Hoofdstuk 2

Zo kunt u geluidshinder op de bouw verminderen

Bouwbedrijven zijn verplicht hun personeel en de omgeving te beschermen tegen geluidsoverlast. Dit houdt in dat bouwbedrijven hun geluidsoverlastniveau zo laag mogelijk moeten houden.

Round_Vera van Erp 158 px
Vera van Erp

Contentmarketeer

Deel werktijden anders in

Voor veel mensen is bouwlawaai 's middags draaglijker dan 's ochtends. Zo kunt u ervoor kiezen om alleen 's middags met machines te werken. In principe mogen bouw- en sloopwerkzaamheden tot 19 uur uitgevoerd worden, dus u kunt ook later op de dag beginnen met de bouwwerkzaamheden. 

 

Gebruik geluidsarme machines en geluidswerende materialen

Lawaai op bouwplaatsen wordt meestal gegenereerd door bouwmachines, zoals grondverzetmachines, drilhamers, cementmixers en zagen. Om het geluidsniveau te verlagen, kunt u elektrische machines inzetten. Een elektrische machine produceert 10 dB minder dan de benzinegedreven variant. De geluidsbeleving is daardoor 50% lager. Dit levert niet alleen minder geluidsoverlast op voor de omgeving, het is ook prettiger voor uw personeel om minder geluidshinder te ervaren.

Bovendien kunt u geluidswerende materialen inzetten om het geluid te absorberen. Zo kunt u geluidsbronnen afschermen met geluidsbarrières/akoestische doeken om de geluidshinder te beperken. 

 

Pleeg regelmatig onderhoud

Pleeg regelmatig onderhoud door bijvoorbeeld versleten lagers direct te vervangen. Slijtage zorgt namelijk voor meer geluid. Maak daarom bij aankoop afspraken met de leverancier dat machines, gereedschappen en apparaten bij normaal gebruik en onderhoud ook nog onder het gebruikelijke geluidsniveau blijven. 

 

Meet en monitor decibels op de bouwplaats

 • Monitor zelf via een dB-app op uw smartphone of uw machines onder de toegestane geluidswaarden zitten.
 • Controleer regelmatig of maatregelen en afspraken met medewerkers nog worden nagekomen. Geef medewerkers voorlichting over geluidsoverlast en de gevolgen ervan. 
 • Zorg voor absorptie of weerkaatsing van lawaai bij de meest nabije woningen. Wees op de hoogte van ontwikkelingen van nieuwe materialen, middelen en technieken om lawaai te dempen, weerkaatsen of voorkomen.

 

Communiceer met omwonenden

Als omwonenden vooraf goed geïnformeerd zijn over werkzaamheden en eventuele geluidshinder, valt de beleving daarvan vaak mee. Daarnaast kunt u de omgeving betrekken bij de werkzaamheden. Geef bijvoorbeeld rondleidingen of creëer kijkmogelijkheden om de vorderingen te laten zien.

Praktische tips voor een stillere bouwplaats

Bouwlawaai is dus het geluid van bouwwerkzaamheden dat kan leiden tot geluidsoverlast. In onze whitepaper geven we u een aantal tips om geluidshinder te beperken.

Download whitepaper

Hoofdstuk 3

Voorkom vertraging, reduceer bouwlawaai

Reduceer het bouwlawaai van machines, gereedschappen, apparaten en sloopwerkzaamheden. Zo kunt u zich bezig houden met de uitvoering van uw bouwproject.

Round_Stef Manders 104 px
Stef Manders

Accountmanager

Er is steeds meer aandacht voor overlast door bouwlawaai. Klachten van omwonenden en het niet voldoen aan wet- en regelgeving zorgen voor het stilleggen van bouwprojecten. De Heras Noise Control Barrier 2.0 helpt u overlast door bouwlawaai te reduceren en zo klachten van omwonenden te voorkomen.

Het ontwerp van de Heras Noise Control Barrier 2.0 reduceert het geluid vanaf uw bouwproject. De maximale geluidsreductie bedraagt maar liefst 32,8 dB. Door strategische plaatsing van deze schermen kunt u geluidsbronnen isoleren en zorgt u ervoor dat lawaai de omgeving niet bereikt. De veelzijdige toepasbaarheid van het product maakt het uitermate geschikt om op elk bouwproject in te zetten.

 1. Maximale reductie, dezelfde prijs
  Verminder geluidsoverlast met maximaal 32,8 dB voor dezelfde prijs als de eerste Noise Control Barrier.

 2. Lange levensduur met minimaal onderhoud
  Het eenlaags materiaal absorbeert geen water en houdt nauwelijks vuil vast.

 3. Vandalismeproof
  Door het gebruik van een sterker leerachtig brandwerend doek.

 4. Gebruiksvriendelijk en flexibel
  Een flexibel doek met een handzaam formaat van 1,2 x 2,0 meter. Eenvoudig door één medewerker te monteren.

 5. Brandwerend
  Het brandwerende materiaal maakt het doek uitermate geschikt voor plaatsing rondom bijvoorbeeld aggregaten.

 6. Te koop en te huur
  De Noise Control Barriers 2.0 zijn zowel te koop als te huur.
Bouwlawaai reduceren met Noise Control Barriers

Beperk het lawaai op uw bouwplaats met de Noise Control Barrier 2.0.

Kom alles te weten.

4 pagina’s

Het is 2 minuten goed besteed

Hoofdstuk 4

On-site test en laboratoriumtest: 6 dB meer geluidsreductie

Om de toepasbaarheid te garanderen, hebben wij het geluidreducerende vermogen van de Noise Control Barriers voor u laten testen.

Round_Vera van Erp 158 px
Vera van Erp

Contentmarketeer

De eerste test is on-site uitgevoerd in een 'vierkante' (volledig afgesloten) opstelling, een 'C'-opstelling (afgesloten langs 3 zijden) en een lijnopstelling. Voor een goede vergelijking werd dit onderzoek uitgevoerd aan de kant van de geluidsbron en aan de andere kant van het scherm. Het resultaat: De Noise Control Barrier 2.0 reduceert 6 dB meer ten opzichte van de eerste versie. U downloadt het volledige testrapport hier.

De Noise Control Barrier 2.0 is ook onderworpen aan uitgebreide laboratoriumtests door het onafhankelijke SRL. Dit rapport kunt u hier downloaden. 

Hoofdstuk 5

Reduceer overlast voor omgeving en medewerkers

Uw verantwoordelijkheid als projectleider gaat verder dan alleen de voortgang van het project. Uw medewerkers ervaren de directe, gehoorschade, en de indirecte effecten van te hoge geluidsniveaus.

Round_Stef Manders 104 px
Stef Manders

Accountmanager

Over de indirecte gevolgen is ook steeds meer bekend. Het is daarom van groot belang uw medewerkers zoveel mogelijk tegen geluid te beschermen. Lawaai is namelijk nog steeds één van de grootste gezondheidsrisico’s op de bouw.

 

Heras Noise Control Barrier 2.0: geluidsreductie en eenvoudige montage

Bouwlawaai afkomstig van aggregaten, slijptollen, pompen, sloopwerkzaamheden elders op de bouwplaats kan eenvoudig met de juiste opstelling worden beperkt. De Heras Noise Control Barrier 2.0 reduceert geluid namelijk met maximaal 32,8 dB. Door bijvoorbeeld aggregaten in een vierkante opstelling te isoleren beperkt u de geluidshinder niet alleen voor de omgeving maar ook voor uw medewerkers.

Het geluidsscherm heeft een handzaam formaat van 1,2 x 2,0 meter. Dit houdt in dat u voor een standaard bouwhek drie geluidswerende doeken nodig heeft. Het voordeel van dit compacte formaat is dat één persoon het geluidsscherm aan het bouwhek kan monteren. 

Ervaar zelf de mogelijkheden van de Heras Noise Control Barrier 2.0 door nu een monster aan te vragen.

 

Geluidsschermen huren of kopen

De geluidsschermen van Heras Mobile verminderen het geluid van de bouw of bouwplaats dus aanzienlijk. Doordat de geluidsoverlast afneemt, hindert u de omwonenden niet en kunnen werknemers efficiënter werken. 

De geluidsschermen zijn gemaakt van een robuust materiaal dat bestand is tegen weersinvloeden, UV-straling en vuur. Het geluidsscherm is daardoor onderhoudsvrij en heeft een lange levensduur. Dit maakt de Heras Noise Control Barrier 2.0 geschikt voor elke bouwlocatie. U kunt de geluidsscherm huren of kopen.

Vraag direct een offerte of een adviesgesprek aan.

Offerte aanvragen

Stef Manders_Accountmanager

Stef Manders, accountmanager bij Heras Mobile, vertelt u graag meer over het beperken van lawaai op uw bouwplaats.

Grip op geluidsoverlast op en rond de bouwplaats

Geluidsoverlast reduceren op de bouwplaats is dus van groot belang om het gehoor en de gezondheid van uw medewerkers en de omwonenden te beschermen. Met de Noise Control Barrier 2.0 reduceert u geluid tot maar liefst 32,8 dB.

Voor een volledig bouwhek zijn drie doeken nodig. Heeft u vragen over de Noise Control Barrier 2.0? Wij helpen u graag.