Placeholder
Lees meer over
5 min om alles te lezen

Duurzaam bouwen in de binnenstad

Een trending topic voor alle branches en ondernemingen. Grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en een toenemende grondstoffenschaarste worden meer en meer duidelijk.

Wat kan de bouw doen? Ontdek de praktische toepassingen om uw bouwplaats te verduurzamen. 

Met medewerking van
Round_Stef Manders 104 px
Stef Manders

Accountmanager

Round_Vera van Erp 158 px
Vera van Erp

Contentmarketeer

Combi-Wood: een duurzaam bouwhek met een SROI-waarde en een aangename uitstraling voor de bouwplaats. 

 

Bekijk de video in 1 minuut
Hoofdstuk 1

Wat is een duurzame bouwplaats?

De duurzame binnenstedelijke bouwlocatie blijkt nog niet vanzelfsprekend te zijn. De interpretatie verschilt nogal. De eerste associatie is vaak verduurzaming van woningen zelf, met termen als van het gas af, warmtepompen en hergebruik. Men denkt dus in eerste instantie aan het eindproduct en niet aan het bouwproces.

Round_Vera van Erp 158 px
Vera van Erp

Contentmarketeer

Bouwproces verduurzamen

De primaire associatie met een duurzame bouwplaats gaat over concrete activiteiten en toepassingen die ter plekke plaatsvinden. Maar een duurzame bouwplaats is dus meer dan dat. Hoe is een bouwlocatie ingericht en opgezet? Hoe is het verlicht? Is het veilig voor de omgeving? Hoe zit het met geluid? Wat ziet u ervan? Hoe is het omheind?

 1. Pas uw werkwijze aan
  Slimmer inkopen; meer bewustwording; kennis; wijze van aanbesteden; participatie.

 2. Kies uw middelen zorgvuldig
  Duurzamere materialen; duurzaam materieel; duurzame energie.

 3. Met respect voor de omgeving
  SROI-bijdrage; uitstoot; lawaai; zicht.

Stefan ter Wal, WVG Ontwikkeling

“Er wordt te weinig aandacht aan aanbestedingen aan duurzaamheid besteed. Plus de kostencomponent hiervan. Aan de andere kant: iedere partij in de keten heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en dus eigen belangen.”

Duurzame bouwplaats
Hoofdstuk 2

Duurzaam bouwen in de binnenstad

Een groot deel van de Nederlandse gemeenten (78%) zijn actief bezig met SROI (Social Return On Investment) als het gaat om bouwen in de binnenstad.

Round_Stef Manders 104 px
Stef Manders

Accountmanager

Uit onderzoek bij 35 respondenten, werkzaam bij bouwbedrijven, ontwikkelaars en gemeenten, blijkt dat ‘bouwend Nederland’ zichzelf een bescheiden rapportcijfer geeft van 6,8 als het gaat om duurzaam bouwen.

 

Belangrijkste topics bij duurzaam bouwen in 2020

Een aantal aspecten vallen daarbij op. Zo is er relatief veel aandacht voor SROI (Social Return On Investment), waarbij circa 3 op de 4 Nederlandse gemeenten aangeeft hier werk van te maken. Ook staat duurzaam inkopen hoog op de agenda. Bijna 2 van de 3 gemeenten voert hierop beleid. Tot slot is er vanuit bouwers en ontwikkelaars veel aandacht voor participatie. Circa 80% zet hierop in, niet alleen vanuit duurzaamheidsperspectief maar vooral ook vanuit procesmanagement.

Meer weten over uw CO2-prestatie en met welke maatregellijst u aan de slag kan gaan? Bekijk dan hier welke duurzame stappen u nog meer kan zetten. Deze CO2-prestatieladder en maatregelenlijst is samengesteld door de Stichting Klimaatvriendelik Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

20220530-tomdoms_0068151

Hoe gaan lokale overheden en bouwend Nederland om met duurzaam bouwen?

Kom alles te weten.

20 pagina’s

Het is 9 minuten goed besteed

Hoofdstuk 3

Hoe realiseert u een duurzame bouwplaats?

Geen woorden maar daden.

Round_Vera van Erp 158 px
Vera van Erp

Contentmarketeer

Ketenintegratie is al langere tijd onderwerp van gesprek in de bouwsector. In een markt met vaak verschillende belangen is juist op een onderdeel als duurzaam bouwen een integrale aanpak noodzakelijk. Maar uiteindelijk is de prijs van duurzaamheid de belangrijkste bottleneck. Is het de opdrachtgever die hier budget voor vrij moet maken of is het de uitvoerende partij die zijn werkwijze moet aanpassen? 

Om tot daden over te gaan, zijn dit de drie belangrijkste uitdagingen:

 • Overeenstemming over kosten
 • Integrale samenwerking
 • Beschikbaarheid van materialen

Wat dat laatste betreft zijn er steeds meer mogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld het groene bouwhek waarin verschillende duurzaamheidsaspecten samensmelten: SROI, participatie en duurzaam inkopen.

Bent u klaar voor een duurzaam bouwhek?

Vraag het onze specialist
Hoofdstuk 4

Het start bij een duurzame afzetting

Bouwplaatsen in de stad krijgen een prettige, natuurlijke afzetting met uitstraling!

Round_Stef Manders 104 px
Stef Manders

Accountmanager

Heras Mobile heeft sinds een paar jaar ook duuzame bouwhekken in het assortiment. Voortgekomen uit een samenwerking met social enterprise Groene Bouwhekken uit Utrecht. Lees verderop daarover meer.

 

Combi-Wood en City-Wood: houten bouwhekken

Combi-Wood bestaat uit een robuust houten paneel en een open bouwhek met zeer fijne maas. Combi-Wood ontneemt het zicht van automobilisten en voorbijgangers op de bouwplaats terwijl voetgangers de vorderingen in alle rust kunnen bekijken of kunnen genieten van de groene uitstraling die de plantenbakken kunnen bieden.

City-Wood en City-Wood 1m hebben volvlak houten panelen. Dus geen mat, maar alleen een stalen frame. Het houten paneel wordt geproduceerd door mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt, waarmee het product een antwoord geeft op SROI-vraagstukken en sociale impact heeft.

Daarnaast zijn de Combi-Wood en City-Wood bouwhekken geschikt voor de bevestiging van plantenbakken van Groene Bouwhekken waarmee een aantrekkelijk groen straatbeeld gerealiseerd wordt en u bijdraagt aan het verminderen van de overlastervaring. Bekijk hier de duurzame bouwhekken.

De duurzame bouwhekken waren ook te zien tijdens de Floriade Expo en zorgden voor een mooie, sfeervolle binnenkomst voor de bezoekers.

Hoofdstuk 5

Samenwerking met Groene Bouwhekken

Heras Mobile en Groene Bouwhekken kwamen elkaar tegen op dezelfde bouwlocaties en onderzochten of ze elkaar konden aanvullen. Groene Bouwhekken is gespecialiseerd in de productie van duurzame bouwproducten en arbeidsparticipatie, terwijl Heras Mobile marktkennis en logistieke schaalbaarheid inbrengt

Round_Vera van Erp 158 px
Vera van Erp

Contentmarketeer

Combi-Wood komt voort uit een vruchtbare samenwerking tussen Heras Mobile en Groene Bouwhekken. Deze mooie samenwerking is ontstaan vanuit een vurige overtuiging dat alledaagse producten, zoals een bouwhek, een integrale duurzame meerwaarde moeten hebben. Dit wil zeggen dat producten en toepassingen vanuit verschillende invalshoeken (People, Planet, Profit) bijdragen aan een betere toekomst.

Renovatie Gemeentehuis Groningen_Combi-Wood Web

Jordy van Haag van VolkerWessels realiseert renovatieproject Stadhuis Groningen met Heras Combi-Wood.

Renovatie Gemeentehuis Groningen

"De Combi-Wood bouwhekken van Heras Mobile zijn mooie, esthetische hekken, die qua uitstraling goed bij de bouwlocatie passen. Daarnaast wordt het Heras Combi-Wood bouwhek gedeeltelijk geproduceerd met SROI, iets wat een vereiste was voor dit project."