Heras Mobile is de eerste bouwhekleverancier met EPD-certificering

Heras Mobile Fencing & Security is de eerste tijdelijk hekwerkleverancier in Nederland met een EPD-certificering. Hiermee zetten wij onze missie voort om niet alleen kwaliteit te leveren, maar ook verantwoorde en duurzame producten op de markt te brengen. Daarnaast maken we het voor onze klanten makkelijker om producten met elkaar te vergelijken. In dit blog leest u meer over de EPD-certificering en de impact van deze certificering op onze producten en de markt in Nederland.

 

Wat houdt de EPD-certificering precies in?

Environmental Product Declaration (EPD) is een calculatie van de milieu-impact van een product. Er wordt een analyse gemaakt van de gehele levenscyclus van zo’n product: van de grondstoffen tot de uiteindelijke recycling of afvalverwerking - waarbij transport en productie ook worden meegewogen. De precieze milieulast wordt voor elke fase dat een product doorloopt berekend. Elk onderdeel krijgt één cijfer toegekend op basis van milieubelasting. Deze cijfers bij elkaar opgeteld is de uiteindelijke MKI-score - ofwel de EPD-score. Hoe hoger de score, hoe belastender het product voor het milieu is.

 

Impact van EPD-certificering op het productieproces

De keuze om met de EPD-certificering te werken komt voor Heras Mobile niet enkel voort uit de marktvraag. Ook de intrinsieke motivatie om kritisch naar de levenscyclus en het productieproces van de bouwhekken te kijken zijn hier van invloed. Omdat de EPD-certificering dit zo duidelijk in kaart brengt, kunnen er keuzes worden gemaakt om het productieproces significant te verduurzamen. De verduurzamingskeuzes die worden gemaakt aan de hand van de EPD-certificering zijn dan daadwerkelijk ergens op gebaseerd en voegen direct waarde toe. Daarnaast biedt het volledige transparantie tegenover klanten over het productieproces van een product en de verbeteringen die daarin worden aangebracht. Zo kan Heras Mobile, en elk ander bedrijf met een EPD-score, effectief laten zien waar het mee bezig is.

 

Waarom is de EPD-certificering belangrijk?

Wegens de milieuafspraken van 2030 of 2050 waar de Nederlandse overheid akkoord op heeft gegeven, moet de overheid binnen Nederland duurzaam inkopen. Organisaties zoals ProRail of Rijkswaterstaat gebruiken hiervoor de nationale milieudatabase waarin de EPD’s van talloze producten in zijn opgenomen. Zo kan men gemakkelijk de kwaliteit, kosten en MKI’s met elkaar vergelijken en op basis daarvan de duurzaamste keuze maken.

EPD-certificering brengt dus meerdere voordelen met zich mee:

  • De EPD-certificering speelt in op de markttrend van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Steeds vaker wordt er naar een EPD-certificering gevraagd.
  • EPD's maken het productieproces van een product inzichtelijk en leggen bloot waar verbeterslagen liggen.
  • Het biedt bedrijven de kans om eerlijk over een product te communiceren.
  • Wanneer een product met EPD-certificering is opgenomen in de milieudatabase, brengt dit ook financieel voordeel mee wanneer overheidsinstanties ervoor kiezen met dit product te werken.

Wilt u de EPD-certificering van een van onze producten ontvangen? Stuur een mail naar info@heras-mobile.nl en geef aan van welk(e) product(en) u de certificering wenst te ontvangen.

Picture of Marnix Plouvier

Vertel over uw uitdaging.
Wij helpen graag.

Uiteraard vertellen wij graag meer over onze producten en diensten in een persoonlijk gesprek. Maak direct een afspraak via onderstaande button.