20211209-tomdoms_0168935-1
Lees meer over
7 min om alles te lezen

Toegangscontrole op de bouw

Hoe richt u tijdelijke toegangscontrole op de bouwplaats slim en makkelijk in? De bouwplaats is altijd dynamisch. Het verlenen van toegang aan vrachtverkeer, bouwpartners en onderaannemers kost tijd en aandacht.

Met het toegangscontrolesysteem Heras Smart Access krijgt u grip op de bouwplaats. Een eenvoudige oplossing voor elektronische toegangscontrole en persoonsregistratie. Meer controle en veiligheid. Minder administratielast en diefstal.

Met medewerking van
Round_Sjoerd van den Wijngaarden 104 px
Sjoerd van den Wijngaarden

Accountmanager

Round_Stijn Bastianen 104 px
Stijn Bastianen

Productmanager

20221010-tomdoms_0192936

Lees voor advies en mogelijkheden ook onze blogs en referenties over het toegangssysteem Heras Smart Access:

 

Grip op de bouwplaats? Ontvang de whitepaper

Zo krijgt u meer controle op veiligheid, wetgeving, administratie en diefstal.

Download 'Grip op de bouwplaats'

Hoofdstuk 1

Waarom is toegangscontrole op de bouw belangrijk?

Mensen die kwaad in de zin hebben, de kortste route zoeken of gewoonweg nieuwsgierig zijn. Onbevoegden die de bouwplaats betreden vormen een groot probleem en risico. Jaarlijks is er bijna 100 miljoen euro aan schade door diefstal en vandalisme. Voor veel uitvoerders van een bouwproject is het een uitdaging om onbevoegden van de bouwplaats te weren.

Round_Stijn Bastianen 104 px
Stijn Bastianen

Productmanager

De uitvoerder van een bouwproject is verantwoordelijk voor iedereen die de bouwplaats betreedt, ook als dit geen bouwpersoneel betreft. Uitvoerders hebben daarom de verantwoordelijkheid om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen en om de bouwplaats te beveiligen.

Daarnaast is de logistiek en de doorstroming van vrachtverkeer op de bouwplaats een belangrijk punt voor uitvoerders. Uit veiligheidsoogpunt wilt u het vrachtverkeer op de bouwplaats beperken en voorkomen dat het gebruikelijke verkeer op de bouwplaats komt. Met name in stedelijke gebieden is het regelen van het verkeer en het waarborgen van omgevingsveiligheid een uitdaging.

 

Persoons- en urenregistratie op de bouw

Toegangscontrole is dus van essentieel belang om inzicht te krijgen welke arbeidskrachten, leveranciers en goederen op de bouwplaats aanwezig zijn. De juiste toegang en controle zorgt niet alleen voor het beveiligen van de bouwplaats maar ook voor de veiligheid op de bouwplaats door het reguleren van vrachtverkeer en het weren van onbevoegden.

Een goede urenregistratie op de bouwplaats kan ook bijdragen aan een betere communicatie en samenwerking. Binnen uw team maar ook in de samenwerking met (onder)aannemers kan het helpen om een inzichtelijke rapportage van de uren op de bouwplaats te overleggen.

 

Wetgeving toegangscontrole

Hoewel er in Nederland nog geen specifieke wetgeving is rondom persoonsregistratie op bouwplaatsen, is het voor de hoofdaannemer van groot belang om te weten wie er op zijn bouwplaats aanwezig is. Zo zijn er wel wetten, bijvoorbeeld WAV of WKA en tewerkstellingsvergunningen of certificaten zoals VCA, om rekening mee te houden. Daarom is het cruciaal dat de hoofdaannemer beschikt over een betrouwbaar systeem waarmee de identiteit van de aanwezigen op de bouwplaats gecontroleerd kan worden. Maar ook om onbevoegde personen buiten de bouwplaats te houden.

 

Is VCA verplicht in de bouw?

Ja, in de meeste gevallen is VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) verplicht in de bouw. VCA is geen wetgeving vanuit de overheid, maar wel een certificaat dat is samengesteld vanuit de bedrijfswereld. Bedrijven die VCA-gecertificeerd zijn, voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en tonen daarmee aan dat zij veilig en gezond werken. Op veel bouwplaatsen is het hebben van een VCA-certificaat dan ook verplicht gesteld.

Met een betrouwbaar toegangscontrolesysteem kan snel en eenvoudig gecontroleerd worden of een persoon een VCA-certificaat heeft. Wanneer hij of zij dat niet heeft, kan de toegang tot de bouwplaats automatisch geweigerd worden.

 

Wet Arbeid Vreemdelingen

Werkgevers in de bouwsector zijn door de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) verplicht om te controleren of hun werknemers een geldige verblijfs- en werkvergunning hebben om in Nederland te werken. Daarnaast moeten werkgevers een administratie bijhouden van de identiteit en verblijfsstatus van hun werknemers. Dit geldt voor alle werknemers, ook voor uitzendkrachten en onderaannemers. Als werkgevers deze verplichtingen niet naleven, kunnen zij een boete krijgen of zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Het doel van de WAV is om illegale arbeid tegen te gaan en de positie van werknemers in de bouwsector te beschermen.

 

Wat is een tewerkstellingsvergunning?

In de bouwsector is deze tewerkstellingsvergunning verplicht als een werkgever een werknemer van buiten de Europese Economische Ruimte wil aannemen en deze langer dan 3 maanden in Nederland wil laten werken. De werkgever moet aantonen dat er geen geschikte kandidaat binnen de EER te vinden is en dat de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor de buitenlandse werknemer gelijk zijn aan die van Nederlandse werknemers in dezelfde functie. Het doel van de tewerkstellingsvergunning is om de arbeidsmarkt te beschermen en te voorkomen dat buitenlandse werknemers worden uitgebuit of onderbetaald.

 

Slim omgaan met wetgeving en administratie

Bent u benieuwd hoe u eenvoudig meer controle en veiligheid krijgt op de bouwplaats met minder administratielast? Lees dan onze whitepaper Grip op de bouwplaats. Dit artikel gaat ondere ander dieper in op de WAV-, WKA- en WAS-wetgeving, eisen en oplossingen.

Download 'Grip op de bouwplaats'

Hoofdstuk 2

Persoons- en toegangscontrole op de bouwplaats

Een duidelijke toegang en goede toegangscontrole van personen maakt de bouwplaats veiliger. Onbevoegden worden geweerd en alleen personen die aanwezig moeten zijn krijgen toegang.

Round_Sjoerd van den Wijngaarden 104 px
Sjoerd van den Wijngaarden

Accountmanager

Daarnaast is een goede toegang noodzakelijk vanuit veiligheidsoogpunt. Doordat de uitvoerder verantwoordelijk is voor alle aanwezigen op de bouwplaats moet hij inzicht en overzicht hebben van iedereen die zich op de bouwplaats bevindt. Ook met het oog op calamiteiten is het van belang dat iedereen snel, veilig en gecontroleerd het terrein kan verlaten.

Afhankelijk van de bouwplaats zijn er verschillende toepassingen die toegangscontrole mogelijk maken. Met de oplossingen van Heras Mobile verleent u alleen de juiste personen toegang tot een tijdelijke bouwplaats. Organiseer de toegangscontrole op uw bouwplaats met onze verschillende looppoorten en -deuren, vluchtpoorten, tourniquets, toebehoren en Heras Smart Access.

20221010-tomdoms_0522984

Versimpel de controle en registratie op uw bouwplaats.

Kom alles te weten.

8 pagina’s

Het is 5 minuten goed besteed

Hoofdstuk 3

Smart Access van Heras Mobile

Heras Smart Access is speciaal voor de bouwplaats ontwikkeld. Eén oplossing voor beveiliging, elektronische toegangscontrole én persoonsregistratie.

Round_Sjoerd van den Wijngaarden 104 px
Sjoerd van den Wijngaarden

Accountmanager

Tijdelijk elektronisch toegangssysteem: biometrisch of met een pas op de bouw

Overheden stellen steeds strengere eisen aan de regulering en registratie van medewerkers en verplichten de hoofdaannemer tot de persoonsregistratie van alle werknemers, gasten en onderaannemers op de bouwplaats. Dan kan eenvoudig en slim ingericht worden met een elektronisch toegangssysteem. Doordat de toegangscontrole met Heras Smart Access geregeld is met een vingerafdruk- en pascontrole, voorkomt u een hoop administratieve rompslomp. Bij vooraanmelding is binnen twee minuten al een nieuwe pas aangemaakt!

 

Plug and play systeem voor
toegangscontrole en persoonsregistratie

Ook uw bouwplaats professionaliseert. Wet- en regelgeving vragen investeringen in toegangscontrole en persoonsregistratie. Bij voorkeur vindt u een geautomatiseerd systeem. Speciaal voor de bouwplaats ontwikkelden wij Heras Smart Access. Eén oplossing voor beveiliging, toegangscontrole én persoonsregistratie. Eenvoudig en flexibel in gebruik, veelzijdig in resultaat.

  • Toegangscontrole en persoonsregistratie in één.
  • Voldoen aan eisen afkomstig van opdrachtgevers, wetten en regels.
  • Met één klik overzicht op al uw locaties.
  • De basis voor een 24/7 veilige bouwplaats.

Benieuwd hoe het Heras Smart Access systeem werkt? We komen graag bij u langs voor een gratis en vrijblijvende demo. 

Vraag een gratis demo op locatie aan

Hoofdstuk 4

Inzicht en controle op in- en uitgaand vrachtverkeer

Bij een bouwplaats is er sprake van in- en uitrijdend vrachtverkeer. Het reguleren van de logistiek op de bouwplaats geeft niet alleen inzicht in de leveranciers en goederen die aanwezig zijn – het beperkt ook het verkeer op de bouwplaats zodat arbeidskrachten zorgeloos kunnen werken.

Round_Stijn Bastianen 104 px
Stijn Bastianen

Productmanager

Bij de bouwplaatsinrichting kunt u rekening houden met de in- en uitrit voor vrachtverkeer door met het toegangscontrolesysteem Heras Smart Access het (vracht)verkeer te reguleren. Zo creëert u een optimale in- en uitstroom van vrachtverkeer.

Met de verschillende toegangscontroleoplossingen van Heras Mobile heeft u verkeersstromen op uw bouwplaats altijd op orde. Snel, gemakkelijk en passend bij uw bouwproject.

Plegt-Vos Amsterdam1

Plegt-Vos biedt een veilig afgesloten bouwplaats met Heras Smart Access.

Een optimaal toegangsplan voor uw bouwplaats

"De uitdaging is om op meerdere plekken op de bouwplaats veilig en snel toegang te verlenen. Met het Heras Smart Access toegangscontrolesysteem voorzien we de Amsterdamse bouwplaats van zowel toegang als optimale veiligheid."