Heras Smart Access
Lees meer over
7 min om alles te lezen

Toegangscontrole op de bouw

De bouwplaats is altijd dynamisch. Het verlenen van toegang aan vrachtverkeer, bouwpartners en onderaannemers vraagt tijd en aandacht. Met het toegangscontrolesysteem Heras Smart Access krijgt u grip op de bouwplaats. Een eenvoudige oplossing voor elektronische toegangscontrole en persoonsregistratie.

Met medewerking van
Round_Sjoerd van den Wijngaarden 104 px
Sjoerd van den Wijngaarden

Accountmanager

Round_Stijn Bastianen 104 px
Stijn Bastianen

Productmanager

Hoofdstuk 1

Waarom is toegangscontrole op de bouw belangrijk?

Mensen die kwaad in de zin hebben, de kortste route zoeken of gewoonweg nieuwsgierig zijn. Onbevoegden die de bouwplaats betreden vormen een groot probleem/risico. Voor veel uitvoerders van een bouwproject is het een uitdaging om onbevoegden van de bouwplaats te weren/houden.

Round_Stijn Bastianen 104 px
Stijn Bastianen

Productmanager

De uitvoerder van een bouwproject is verantwoordelijk voor iedereen die de bouwplaats betreedt, ook als dit geen bouwpersoneel betreft. Uitvoerders hebben daarom de verantwoordelijkheid om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen en om de bouwplaats te beveiligen.

Daarnaast is de logistiek en de doorstroming van vrachtverkeer op de bouwplaats een belangrijk punt voor uitvoerders. Uit veiligheidsoogpunt wilt u het vrachtverkeer op de bouwplaats beperken en voorkomen dat het gebruikelijke verkeer op de bouwplaats komt. Met name in stedelijke gebieden is het regelen van het verkeer en het waarborgen van omgevingsveiligheid een uitdaging.

Toegangscontrole is dus van essentieel belang om inzicht te krijgen welke arbeidskrachten, leveranciers en goederen op de bouwplaats aanwezig zijn. De juiste toegang en controle zorgt niet alleen voor het beveiligen van de bouwplaats maar ook voor de veiligheid op de bouwplaats door het reguleren van vrachtverkeer en het weren van onbevoegden.

Hoofdstuk 2

Persoons- en toegangscontrole op de bouwplaats

Een duidelijke toegang en goede toegangscontrole van personen maakt de bouwplaats veiliger. Onbevoegden worden geweerd en alleen personen die aanwezig moeten zijn krijgen toegang.

Round_Sjoerd van den Wijngaarden 104 px
Sjoerd van den Wijngaarden

Accountmanager

Daarnaast is een goede toegang noodzakelijk vanuit veiligheidsoogpunt. Doordat de uitvoerder verantwoordelijk is voor alle aanwezigen op de bouwplaats moet hij inzicht en overzicht hebben van iedereen die zich op de bouwplaats bevindt. Ook met het oog op calamiteiten is het van belang dat iedereen snel, veilig en gecontroleerd het terrein kan verlaten.

Afhankelijk van de bouwplaats zijn er verschillende toepassingen die toegangscontrole mogelijk maken. Met de oplossingen van Heras Mobile verleent u alleen de juiste personen toegang tot een tijdelijke bouwplaats. Organiseer de toegangscontrole op uw bouwplaats met onze verschillende looppoorten en -deuren, vluchtpoorten, tourniquets, toebehoren en Heras Smart Access.

20221010-tomdoms_0522984

Versimpel de controle en registratie op uw bouwplaats.

Kom alles te weten.

8 pagina’s

Het is 5 minuten goed besteed

Hoofdstuk 3

Smart Access van Heras Mobile

Heras Smart Access is speciaal voor de bouwplaats ontwikkeld. Eén oplossing voor beveiliging, elektronische toegangscontrole én persoonsregistratie.

Round_Sjoerd van den Wijngaarden 104 px
Sjoerd van den Wijngaarden

Accountmanager

Overheden stellen steeds strengere eisen aan de regulering en registratie van medewerkers en verplichten de hoofdaannemer tot de persoonsregistratie van alle werknemers, gasten en onderaannemers op de bouwplaats. Doordat de toegangscontrole met Heras Smart Access geregeld is met een vingerafdruk- en pascontrole voorkomt u een hoop administratieve rompslomp.

 

Plug and play systeem voor
toegangscontrole en persoonsregistratie

Ook uw bouwplaats professionaliseert. Wet- en regelgeving vragen investeringen in toegangscontrole en persoonsregistratie. Bij voorkeur vindt u een geautomatiseerd systeem. Speciaal voor de bouwplaats ontwikkelden wij Heras Smart Access. Eén oplossing voor beveiliging, toegangscontrole én persoonsregistratie. Eenvoudig en flexibel in gebruik, veelzijdig in resultaat.

  • Toegangscontrole en persoonsregistratie in één.
  • Voldoen aan eisen afkomstig van opdrachtgevers, wetten en regels.
  • Met één klik overzicht op al uw locaties.
  • De basis voor een 24/7 veilige bouwplaats.

 

Hoofdstuk 4

Inzicht en controle op in- en uitgaand vrachtverkeer

Bij een bouwplaats is er sprake van in- en uitrijdend vrachtverkeer. Het reguleren van de logistiek op de bouwplaats geeft niet alleen inzicht in de leveranciers en goederen die aanwezig zijn – het beperkt ook het verkeer op de bouwplaats zodat arbeidskrachten zorgeloos kunnen werken.

Round_Stijn Bastianen 104 px
Stijn Bastianen

Productmanager

Bij de bouwplaatsinrichting kunt u rekening houden met de in- en uitrit voor vrachtverkeer door met het toegangscontrolesysteem Heras Smart Access het (vracht)verkeer te reguleren. Zo creëert u een optimale in- en uitstroom van vrachtverkeer.

Met de verschillende toegangscontroleoplossingen van Heras Mobile heeft u verkeersstromen op uw bouwplaats altijd op orde. Snel, gemakkelijk en passend bij uw bouwproject.

Plegt-Vos Amsterdam1

Plegt-Vos biedt een veilig afgesloten bouwplaats met Heras Smart Access.

Een optimaal toegangsplan voor uw bouwplaats

"De uitdaging is om op meerdere plekken op de bouwplaats veilig en snel toegang te verlenen. Met het Heras Smart Access toegangscontrolesysteem voorzien we de Amsterdamse bouwplaats van zowel toegang als optimale veiligheid."