Bouwplaatsinrichting belangrijk voor optimale toegang tot de bouwplaats

Als hoofdaannemer wilt u niet alleen de bouwplaats beveiligen, maar ook inzichtelijk krijgen wie aanwezig is op de bouwplaats. Om deze reden worden bouwplaatsen volledig afgeschermd en is toegang alleen mogelijk via controle bij een poort of slagboom. Om toegangscontrole zo optimaal mogelijk in te zetten moet de bouwplaats zo goed mogelijk zijn ingericht. Iedere bouwplaats is uniek. Hierdoor moet op voorhand goed worden nagedacht hoe deze moet worden ingericht.

 

Waarom is een goede bouwplaatsinrichting belangrijk?

Het inrichten van de bouwplaats is belangrijk voor een functioneel en veilig bouwterrein. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor iedereen die op de bouwplaats aanwezig is, ook als dit geen bouwpersoneel betreft. Vanzelfsprekend is het dus niet de bedoeling dat onbevoegden de bouwplaats betreden. Daarnaast wilt u, om vandalisme en diefstal te voorkomen, een tijdelijke bouwplaats ook beveiligen.

Om de veiligheid van de bouwplaats te waarborgen en om de bouwplaats te beveiligen is effectieve toegangscontrole noodzakelijk. Om dit te bewerkstelligen is een goede bouwplaatsinrichting van groot belang. Als de inrichting van de bouwplaats niet goed is geregeld, haalt u namelijk niet het maximale uit de toegangscontrole.

 

Waar moet u op letten voor efficiënte toegang tot de bouwplaats?

Wij zien vaak dat hoofdaannemers het doel hebben om de bouwplaats af te sluiten door middel van bouwhekken en via toegangscontrole alleen de mensen die bevoegd zijn door te laten. De inrichting van de bouwplaats, en daarmee de locatie van de toegang, is echter afhankelijk van de omgeving van het bouwterrein. In de binnenstad is de kans groter dat onbevoegden per ongeluk de bouwplaats betreden of uit nieuwsgierigheid een kijkje nemen. In dat geval is toegangscontrole aan te raden. Om die reden maakte Plegt-Vos ook gebruik van het Heras Smart Access toegangscontrolesysteem: het drukke Amsterdam Zuidoost eiste een goed afgesloten bouwplaats. 

Er is ook een onderscheid tussen personeelstoegang en toegang voor voertuigen. Bij personeelstoegang is het bijvoorbeeld belangrijk om te kijken naar de toestroom van bouwvakkers. Waar parkeren ze en hoe komen ze de bouwplaats op? Bij toegang voor voertuigen let u op zaken als de draaicirkel voor de vrachtwagens en de locatie voor de in- en uitrit voor vrachtverkeer. Dit bepaalt uiteindelijk ook welke componenten geschikt zijn om toegang en toegangscontrole te verwezenlijken. Een schuifpoort heeft bijvoorbeeld ruimte in de breedte nodig waar een draaipoort dit in lengte nodig heeft.

Daarnaast komt het regelmatig voor dat er gebruik gemaakt wordt van een persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vrije zone. Dit is een zone binnen de bouwplaats waar u nog niet de bouw zelf betreedt – hier gelden geen veiligheidsvoorschriften en is ideaal om leveranciers, bezoekers en nieuwe medewerkers te ontvangen. Daarnaast wordt deze zone ook vaak gebruikt als parkeerplaats. Ook hier dient u uiteraard rekening mee te houden bij de inrichting van de bouwplaats.

20211209-tomdoms_0309177

 

Oplossingen voor het reguleren van personen en voertuigen

Afhankelijk van de bouwplaats zijn er verschillende toepassingen die toegangscontrole mogelijk maken. Het belangrijkste is dat ze betrouwbaar, duurzaam, snel en simpel te implementeren zijn.

  • Looppoort of tourniquet: wanneer er sprake is van gereguleerde toegang, wordt er in de meeste gevallen gebruik gemaakt van een tourniquet of looppoort. Wanneer u personen 1 voor 1 toegang wilt geven, dan is een tourniquet de juiste oplossing. Deze zijn eenvoudig te combineren met elektronica.

  • Vluchtpoort: in het geval van calamiteiten moet iedereen snel, veilig en gecontroleerd het terrein verlaten. Hiervoor bestaan vluchtpoorten. Deze poorten zijn voorzien van beplating waardoor ze alleen van de binnenzijde van het terrein te openen zijn en dus enkel als uitgang functioneren.

  • Slagboom: bij veel verkeersbewegingen zijn slagbomen een goede oplossing om controle te houden wie de bouwplaats betreedt.

  • Schuifpoort: de schuifpoort is een slimme en sterke oplossing om voertuigen gecontroleerd toegang te verlenen tot uw bouwterrein. 

Afhankelijk van uw budget kunt u deze toegangsverschaffers uitrusten met Heras Smart Access: het plug and play systeem voor toegangscontrole en persoonsregistratie op tijdelijke (bouw)locaties.

Wilt u meer weten over een geautomatiseerd toegangscontrolesysteem? Lees dan ook ons artikel 'Meer grip op de bouwplaats, minder tijd kwijt aan administratie'. 

 

Hoe richt u uw bouwplaats in voor optimale toegang?

Voordat u een keuze maakt welke oplossing u gaat implementeren, is het goed om na te denken over wat toegangscontrole moet bewerkstelligen: efficiënte logistiek of efficiënte logistiek in combinatie met inzicht in de aanwezigheid op de bouwplaats. Dit bepaalt namelijk de keuze voor het type toegang, of u gebruikt maakt van een portier of toegang automatisch regelt. Iedere bouwplaats is echter uniek. Dit betekent dat er geen standaard configuratie voor toegang en toegangscontrole bestaat.

Heras Mobile ondersteunt hoofdaannemers met het inrichten van de bouwplaats en het opzetten van toegang. Door rekening te houden met de omgeving wordt gekeken wat de beste inrichting is om het gewenste resultaat te behalen. Benieuwd welke keuzes u heeft om onbevoegden te weren van de bouwplaats en verkeer optimaal te reguleren? Maak een afspraak met onze adviseurs en leer hoe u optimaal gebruik maakt van toegangscontrole voor uw bouwplaats.

 

Tips voor een goed beveiligde bouwplaats

In onze whitepaper 'Grip op de bouwplaats' leest u de uitdagingen van en oplossingen voor een veilige bouwplaats:

  • Minder administratieve lasten en dus meer tijd voor het echte werk: bouwen
  • De praktische maatregelen die nodig zijn om grip op de bouwplaats te krijgen en houden
  • Diefstal en vandalisme voorkomen
  • De essentie van een goede toegangscontrole

Download 'Grip op de bouwplaats'

Picture of Sjoerd van den Wijngaarden

Vertel over uw uitdaging.
Wij helpen graag.

Uiteraard vertellen wij graag meer over onze producten en diensten in een persoonlijk gesprek. Maak direct een afspraak via onderstaande button.