10 voordelen van geautomatiseerde toegangscontrole op de bouw

Persoonsregistratie is binnenkort geen keuze meer, maar een eis. De hoofdaannemer wordt verplicht tot het registreren van werknemers, bezoekers en onderaannemers op de bouwplaats. Er komt daarom steeds meer aandacht voor toegangscontrole. Met geautomatiseerde toegangscontrole kan een hoop rompslomp worden voorkomen. Deze 10 voordelen laten zien dat er tijd, geld en energie valt te winnen/besparen op de bouwplaats.


1. Inzicht en overzicht

Een groot voordeel wanneer het aantal medewerkers hoog is of de bouwplaats(en) onoverzichtelijk. Het geautomatiseerde systeem laat zien wie er wanneer op de bouwplaats aanwezig is en vereenvoudigt daarmee de controle van personen.

2. Snelle persoonsregistratie

Hoofdaannemers moeten te allen tijde kunnen verantwoorden wie er wanneer op de bouwplaats aanwezig is. De tijdrovende persoonsregistratie wordt door de uitvoerder handmatig gedaan. Voor een geautomatiseerd toegangscontrole systeem kun je een half loonuur minder per dag rekenen. Het systeem kan met voorinschrijving gemakkelijk geactiveerd worden en verleent alle dagen toegang aan bevoegden.

Heras-Smart-Acces.jpg

3. Boetes voorkomen

Maar dat is niet de enige manier waarop het geautomatiseerde toegangscontrole systeem geldbesparend werkt. Omdat je weet wie zich op de bouwplaats bevindt kun je bij calamiteiten mogelijke (vervolg)schade, aansprakelijkheid en boetes uitsluiten. Ook boetes als gevolg van aangetroffen illegale arbeiders van onderaannemers  kunnen zo worden voorkomen.

4. Toegang verlenen op afstand

Aan mensen en voertuigen kan toegang worden verleend op afstand. Het systeem is namelijk naadloos te koppelen aan andere producten: een tourniquet, poort of slagboom kan van een afstand geopend worden. Bovendien kan een onderaannemer met dezelfde pas of vingerafdruk toegang krijgen tot meerdere bouwterreinen; zie het als een soort loper.

5. Toegang verlenen o.b.v. autorisatie

Het toegangscontrole systeem stelt opdrachtgevers in de mogelijkheid om bezoekers, collega's of onderaannemers aangepaste autorisatie tot het bouwterrein of tot specifiek daarvoor aangewezen zones te verlenen. Op de pas of vingerscan kunnen gegevens worden ingelezen die autorisatie verlenen, zoals bijvoorbeeld een tijdsperiode waarop een onderaannemer toegang krijgt tot het terrein. Denk aan een periode van drie weken met werkuren tussen 7:00 en 19:00 uur.

6. Salarisadministratie en controle facturen

De registratiesoftware kan worden gekoppeld aan de salarisadministratie. Het inzicht in de dagen en uren dat mensen aanwezig zijn geweest geeft bovendien de mogelijkheid tot een extra controle bij facturatie. Er kan snel en gemakkelijk worden gecontroleerd of aan het aantal afgesproken werkuren  is voldaan.

058 Arnhem-370176-edited.jpg

7. Een veilige bouwplaats: ook tijdens werktijd

De meeste gevallen van diefstal en vandalisme vinden overdag plaats, tijdens werktijd. Vertraging van het bouwproces en het herstellen van schade kosten tijd, geld en energie. Toegangscontrole ruimt de mogelijkheid uit de weg dat onbevoegden het terrein betreden.

8. Altijd de juiste gegevens

Omdat de onderaannemer bij het ontvangen van een pas zelf zijn gegevens moet aanleveren wordt de kans op fouten gereduceerd. De onderaannemer is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van zijn of haar gegevens waardoor de volledige verantwoordelijkheid bij de onderaannemer ligt.

9. Voordelen van pasjessysteem of vingerscan

Een pasjessysteem of vingerscan levert ook weer verschillende voordelen op.

  • Persoonlijke pas

Voor een professionele uitstraling kan een pasprinter worden verzorgd. De persoonsgegevens, een foto, de naam van de firma maar ook VCA certificering kan op de pas worden gedrukt. Dit vergemakkelijkt tevens de controle.

  • Blanco pas

Een blanco pas geeft als voordeel dat de pas kan worden hergebruikt (overschreven) wanneer andere mensen werkzaam zijn in andere bouwfasen.

  • Biometrie vingerscan

Een pasje wordt nogal eens vergeten. Het kost onnodig veel tijd en dus geld om werknemers pas later op een dag (of zelfs niet) op de bouw te zien verschijnen. Tevens kan de pas worden doorgegeven waardoor de kans bestaat dat niet geautoriseerde personen op het terrein aanwezig zijn. De vingerscan is een oplossing die unieke toegang verleent en dient altijd als bindend toegangsbewijs.

10. Totaalbeveiliging naar wens

De geautomatiseerde pas- en vingerafdruk controle wordt idealiter ingezet in combinatie met (mobiele) tourniquets, schuifpoorten bij de ingangen (al dan niet met bemanning) en semi-permanente bouwhekken. Om diefstal tegen te gaan wordt bovendien aangeraden parkeerplaatsen voor personeel buiten het bouwterrein te situeren, of af te scheiden van het bouwterrein met een hekwerk.

Geautomatiseerde toegangscontrole biedt voor zowel opdrachtgevers als voor uitvoerders grote voordelen. Tijd en geld kan worden bespaard, welke weer in te zetten zijn voor belangrijke zaken om de bouw vlekkeloos te laten verlopen. Zo gaat toegangscontrole van kostenpost naar kostbaar goed.

Ontdek Heras Smart Access: een plug & play toegangscontrole systeem

Wet- en regelgeving zorgen ervoor dat je meer tijd in de keet besteedt dan op de bouw. Dat is zonde. Hoe organiseer je belangrijke, maar tijdrovende zaken zoals persoonsregistratie en de toegang tot uw bouwterrein snel en gemakkelijk?

Het Heras Smart Access systeem is een eenvoudige, betaalbare cloudoplossing die twee vliegen in één klap slaat: toegangscontrole en persoonsregistratie. Hoe dat werkt, demonstreren we graag bij je op locatie.

Onderwerpen: Toegangscontrole,

Geplaatst door Lou Spierings op 25 januari 2017
Senior Account Manager at Heras Mobile Fencing & Security Netherlands