Certificering

Kwaliteit en veiligheid

We bieden u meer zekerheden. Door u operationeel te ontzorgen. Door u te helpen bij het voorkomen van diefstal en vandalisme en daarmee procesvertraging. En achter de schermen, via onze kwaliteitsmethodieken en strikte veiligheidsprocedures. Een overzicht.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Hoogstaande kwaliteitszorg is vanzelfsprekend. Heras werkt volgens een gecertificeerd systeem voor kwaliteitsmanagement. Een interne kwaliteitsinspecteur bewaakt de kwaliteit van onze montagepartners en eigen monteurs.

Veiligheid is ons DNA

Een security-dienstverlener maakt veiligheid tot topprioriteit. Ons beleid gaat uit van nul incidenten bij het realiseren van oplossingen voor onze interne en externe klanten. We werken met een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem, VCA*. Heras Mobiel Mobile F&S verplicht zichzelf om te werken volgens de ‘16 Life Saving Rules’, een document met de grondregels voor het voorkomen van (dodelijke) ongevallen.

Heras Veilig werken en certificering

Certificaten Heras Mobile Fencing & Security

VCA*

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is meer dan alleen een checklist. VCA is van meerwaarde voor Heras Mobile Fencing & Security daar wij veilig, gezond en milieuvriendelijk werken belangrijk vinden en hierin structureel willen verbeteren en investeren. Ook onze partners beschikken over VCA*.

Lean and Green Personal Mobility Award

Lean and Green Personal Mobility Award van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Lean and Green is gestart als stimuleringsprogramma voor verduurzaming van de logistieke sector. Als een organisatie met een Plan van Aanpak kan aantonen dat zij 20% CO₂-reductie kan behalen in vijf jaar tijd, komt zij in aanmerking voor de Lean and Green Award. Lean & Green Personal Mobility stimuleert en faciliteert Heras Mobile Fencing & Security om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau. Wij nemen efficiënte maatregelen op het gebied van de mobiliteit van onze werknemers en operationele bedrijfswerkzaamheden. Deze maatregelen leiden tot een kleinere mobiliteitsvoetafdruk, een besparing in de (brandstof)kosten en een efficiëntere tijdsbesteding voor onze werknemers. 

CE en DoP-verklaring

Alle producten van Heras Mobile Fencing & Security voldoen aan de Europese wet en regelgeving. CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte.

Declaration of Performance (DoP) is een prestatieverklaring en dient meegeleverd te worden bij CE-gemarkeerde producten. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan. De prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd.

NHI

NHI is de brancheorganisatie voor ondernemers in de hekwerkbranche. Opgericht in 2002, heeft NHI als doel de kwaliteit en veiligheid van hekken en vooral poorten naar de markt toe te garanderen en de aansprakelijkheid voor de eigenaar/gebruiker en leverancier van een poort zoveel mogelijk te verkleinen. De brancheorganisatie is gelieerd aan de Europese hekwerk brancheorganisatie European Perimeter Protection Association (EPPA). NHI is een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie.

VEBON

Heras BV is lid van de Vereniging van Beveiligingsondernemingen Nederland. De vereniging VEBON is een professionele ondernemersvereniging met een groot aantal gespecialiseerde lidbedrijven die helpen met (technische) oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken.