Innovatief bouwen op een postzegel

"Door duidelijke afspraken waren onze voorbereidingen en jullie uitvoering altijd goed op elkaar afgestemd. Dit gaf als resultaat een prettige samenwerking en het belangrijkste: goed werkende toegangscontrole."

Innovatief bouwen op een postzegel
- John van Roon
van UBA Bouw

In Amsterdam aan de Karspeldreef wordt onder leiding van uitvoerder John van Roon door UBA Bouw gewerkt aan het project "KARSP!"

Het betreft een transformatieproject in Amstel III, een gebied dat nu overwegend een kantoorfunctie heeft, maar in de toekomst een gemengde stadswijk wordt. In het project Karsp! wordt nu een programma van 274 woningen gerealiseerd, een bescheiden commercieel/maatschappelijk programma (CA. 1.140 m² bvo) , een parkeergarage met 101 parkeerplaatsen en een fietsenstalling met 808 stallingsplaatsen. 

Bouwen op een postzegel

Om het bouwproces goed te laten verlopen waren er oplossingen nodig voor een goede bouwplaatsinrichting. Voor de omheining van het terrein en een toegangscontrole is de samenwerking met Heras gezocht. 

De situatie waar rekening mee moest worden gehouden:

 • Bouwen op een postzegel 
 • Aanvoerroute is een drukke weg 
 • Vrachtwagens moeten snel van de weg kunnen 
 • Vrachtverkeer heeft beperkte draairuimte 
 • Kantoortuin met erg veel voetgangers rondom de bouwplaats
 • Toegangscontrole gewenst voor personen en voertuigen
 • PBM-vrije zone nodig 

De oplossingen

 1. Om te zorgen dat de hekken zo strak mogelijk gemonteerd zouden worden zijn deze semi-permament gemonteerd. Op deze wijze worden de hekken met klemmen aan palen gehangen. Struikelgevaar over blokken wordt zo voorkomen en er is geen kostbare ruimte nodig voor het plaatsen van schoren.
 2. Als alternatief op de traditionele bouwhekken is gekozen voor combi cityhekken. dat zijn hekken welke voor de onderste helft voorzien zijn van een damwandprofiel. Op die manier hebben de voetgangers en het voorbijrazende verkeer zo min mogelijk last van opwaaiend stof en wordt het zicht op de bouwplaats deels ontnomen. Daarnaast ondervinden de werknemers op de bouw geen last van koplampen van verkeer wat richting de bouwplaats rijdt. En nettere uitstraling is nog een extra voordeel van deze oplossing.
 3. Om te zorgen dat het vrachtverkeer snel en effectief de bouwplaats op kan draaien zijn mobiele slagbomen voorzien van "rokken" geplaatst. 
 4. De toegangscontrole is geregeld met Heras Smart Access. Iedereen die bevoegd is kan op die manier snel en veilig het terrein betreden. Ook is er direct overzicht. Zowel wie voor wie aan het werk is en wie zich op het terrein bevindt in geval van een calamiteit.
 5. Tot slot is er met de combi cityhekken een veilig looppad gecreëerd rondom de kantoortuin en een duidelijke PBM-vrije zone. 

De samenwerking

Wij vroegen uitvoerder van Roon naar zijn ervaringen met Heras Mobile Fencing & Security op dit project 

In zo’n traject, met ook de nodige wijzigingen vanuit onze kant, zijn er altijd wel kleine dingetjes maar met jullie kom ik altijd tot een oplossing. Alles is eigenlijk helemaal naar wens en we zijn er toch maar in geslaagd om de toegangscontrole hier goed in te richten. 
Vanaf begin af aan hebben jullie ons kundig geadviseerd en de uitgangspunten voor dat plan zijn ook allemaal in de praktijk uitgekomen. 
Het is een samenspel tussen ons en jullie. Door duidelijke afspraken waren onze voorbereidingen en jullie uitvoering altijd goed op elkaar afgestemd. Dit gaf als resultaat een prettige samenwerking en het belangrijkste: goed werkende toegangscontrole. 
De snelheid waarmee jullie zaken kunnen organiseren is erg prettig. 
Offerte aanvragen