Inrichting van Corona teststraten

Het logistieke proces op de corona teststraten is van groot belang. Voor privacy en het voorkomen van besmettingen. Heras denkt graag mee in passende oplossingen.

Inrichting van Corona teststraten
- Stef Manders
van Loveland

September 2020 werden we bij Heras Mobile Fencing & Security door Loveland benaderd voor het inrichten van corona teststraten. Lovelands is een grote speler in Nederland op het gebied van het organiseren van dance events. Ze hebben 6 jaarlijkse hoofdevents. Doordat het festivalseizoen in 2020 anders verloopt dan gepland bekijkt de organisatie waar ze hun expertise in kunnen zetten om de overheid te ondersteunen. De inrichting van test straten is daar een mooi voorbeeld van. 

Gezien de jarenlange samenwerking met de medewerkers van Heras Mobile Fencing & Security werd er contact gezocht. Heras is ter plaatse geweest voor advies. vervolgens heeft Lovelands producent Sightline ingeschakeld voor de projectleiding waarbij de monteurs van Heras zorgde voor correcte uitvoering van de werkzaamheden betrekkende het tijdelijke hekwerk.

Hieronder meer over 3 teststraten welke zijn ingericht op P4 Amsterdam Airport, Jaarbeursplein Utrecht en Rotterdam Airport.

Op deze teststraten rijdt men met eigen vervoer naar binnen en loopt vervolgens het test paviljoen binnen. Hierbij zijn een aantal zaken van groot belang:

  • Privacy van bezoekers en medewerkers
  • Heldere toegang / uitgang
  • Veiligheid
  • Risico van besmetting minimaliseren
  • In geval van nood snel het terrein verlaten

Privacy met foliehekken

Om hieraan te voldoen is gekozen om de routing af te zetten met bouwhekken voorzien van folie. Dat kan zowel kant en klare foliehekken met per bouwhek een foliezeil. Of door eerst de bouwhekken op de gewenste positie te monteren en deze daarna te voorzien van rollen folie. Deze laatste optie vergt meer manuren op locatie met als voordeel dat er niet meer tussen de hekken door gekeken kan worden.

Heldere ingang en uitgang

Bezoekers van de teststraat moeten zonder twijfel het terrein op kunnen rijden en de juiste routing volgen. Hiervoor zijn dubbele mobiele schuifpoorten geplaatst. Met deze oplossing ontstaat een doorgang van 14 meter. En is het direct duidelijk waar de ingang en uitgang van het terrein zich bevinden. 

Nooduitgangen

In geval van nood is het van groot belang dat alle aanwezigen het terrein snel en veilig verlaten. Hiervoor zijn op strategische plaatsen vluchtpoorten geplaatst. Via deze poorten kan men het terrein niet betreden maar wel verlaten.

Om te voorkomen dat men zou struikelen over blokken, schoren etc., omdat de ruimte soms beperkt is, de tijdelijke locaties iets minder tijdelijk zijn dan in eerste instantie werd gedacht en omdat er foliezeilen aan de hekken bevestigd gingen worden is op alle locaties gekozen voor semipermanente montage van de hekken. Dat wil zeggen dat de hekken middels klemmen aan palen zijn bevestigd. 

Amsterdam Airport

Uniek op deze locatie is de elektrische schuifpoorten voor omwonenden. Om te zorgen dat de omwonenden altijd toegang hebben tot hun woning zijn er schuifpoorten geplaatst welke op afstand geopend kunnen worden met een handzender of GSM module.

Daarnaast was het op deze locatie niet toegestaan om in de grond te roeren. Er kon dus niet in of aan de ondergrond bevestigd worden. Om dit op te lossen zijn er betonblokken geplaatst. Middels beugels zijn de palen aan de blokken bevestigd. De hekken zijn weer met klemmen aan de palen bevestigd. Op deze manier is een maximaal stabiele en veilige hekwerklijn gemonteerd.

Rotterdam Airport

Het mooie aan de locatie van Rotterdam was dat op het moment dat de montage werd afgerond Hugo de Jonge een kijkje kwam nemen.

Jaarbeursplein Utrecht

Op deze locatie was de ruimte ter hoogte van de toegangen zeer beperkt. Hier bleek op sommige posities een schuifhek dan ook een betere oplossing dan een schuifpoort. Deze schuifhekken zijn onder meer geplaatst bij de parkeerplaats voor de medewerkers. Op de overige locaties was een schuifpoort zeer wenselijk in combinatie met de semi-permanente plaatsing van de hekken.

Al met al mooie veilige locaties met een goede logistieke doorstroom. Trots dat we ook hierin ons steentje hebben mogen bijdragen.

Heras denkt graag met u mee in een passende oplossing voor uw situatie. Neem vrijblijvend contact op.