Overlast door pompen aangepakt met Noise Control Barrier

Van klankkast tot stilte gebied

Overlast door pompen aangepakt met Noise Control Barrier
- Gerard Mulder
van Hurks Bouw (NL)

“We hadden een project nabij enkele flatgebouwen. Met name de pompen zorgden voor overlast; er kwamen ook klachten uit de buurt. Eerst hebben we geprobeerd het op te lossen door containers over de pompen te plaatsen. Dit gaf geen verbetering. Sterker nog: de containers fungeerden als een soort klankkasten, dus het probleem werd groter. Op advies van onze materieeldienst hebben we de pompen ‘ingepakt’ met Noise Control Barriers. Daarna was het nagenoeg stil. En uit de buurt is geen klacht meer gekomen. Wij zijn dus heel tevreden!”