Een veilige bouwplaats met sluitend hekwerk

Er is op een bouwplaats zoveel om aan te voldoen, zoveel om rekening mee te houden. Naast u te houden aan alle voorschriften en regels dient u de veiligheid van medewerkers, bewoners en passanten te garanderen. Tel daarbij op dat u criminaliteit en verkeershinder wilt beperken, maar aan de andere kant de toegang wilt bespoedigen voor bevoegden. Met het aanbrengen van de juiste bouwhekken en toegangspoorten vangt u alle vliegen in één klap. Hoe kunnen bouwhekken toegevoegde waarde leveren én hoe kunnen hekken de veiligheid garanderen?

 

Veiligheid op en rondom de bouwplaats

Het aantal ongevallen en de criminaliteit rondom bouwplaatsen is de afgelopen jaren gestegen. Zo kopte RTL Nieuws op 6 juli 2016 nog: ‘Bouwplaats onveiliger: aantal dodelijke ongelukken stijgt hard’. Hierin werd gemeld dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouw de afgelopen zes maanden met maar liefst 56 procent is gestegen. Ook het aantal ernstige ongevallen stijgt hard, zo blijkt uit de laatste cijfers van Inspectie SZW. Er komen diverse maatregelen, waaronder een app van de FNV Bouw om anoniem aangifte te kunnen doen. Kortom, de gevolgen zijn groot bij ieder ongeval, klein of groot, en als aannemer doet u er alles aan om dit te voorkomen. Als hekwerk expert dient u hiervan continu bewust te zijn. U dient bij alles wat u doet en zegt doordrongen te zijn van het simpele feit dat veiligheid voorop staat: ‘safety first’. Het nastreven van veiligheid is een van onze kernwaarden, waardoor geen enkel risico wordt genomen. Veiligheid op en rondom de bouwplaats, maar ook de veiligheid van onze eigen mensen staat voorop.

Dat begint bij het in detail inventariseren van de initiële aanvraag. Denk hierbij aan aspecten als de locatie, de situatie, kritische punten etc. Om dit professioneel op te pakken doorloopt u, samen met de aannemer, een vast aantal stappen. Hierbij staat continue de vraag centraal; ‘Hoe zorgen we voor optimale veiligheid door hekwerk?’ Dagelijks zijn wij bezig met dit belangrijke vraag-antwoordspel. Bent u benieuwd naar de stappen die een bouwhekexpert dagelijks doorloopt? Hieronder schetsen we een aantal belangrijke punten in de zoektocht naar een veilige bouwplaats met de inzet van sluitend hekwerk.

 

De belangrijkste punten voor een veilige bouwplaats

De situatie

Iedere aanvraag start met een goede analyse van de situatie. Wat voor ruimte betreft het en waar bevindt het zich? Hoe groot is het terrein en wat is de duur van het bouwtraject? Zorg dat u alle feiten en bijzonderheden bij deze stap goed in kaart brengt. U dient als specialist hierbij oog te hebben voor ieder detail.

 

De omgeving

Na een uitgebreide inventarisatie van de situatie bekijken we de omgeving. Dit doen we op verschillende manieren; via plattegronden, Google Maps of op locatie. In sommige gevallen meet u op locatie in. Het is van belang te weten of de bouwplaats zich bevindt in een bewoond of afgelegen gebied, in bijvoorbeeld een weiland of naast een basisschool. Daarnaast inventariseert u logistieke zaken als de aanvoerwegen, type voertuigen en werkmateriaal.

 

De ondergrond

Het is van belang een goede indruk van de ondergrond te hebben. Wat voor soort bodem betreft het? In Nederland kennen we nogal wat verschillende bodemsoorten en in combinatie met weersomstandigheden leidt dit tot een diversiteit in ondergronden. Het achterhalen hiervan is erg belangrijk om het type hekwerk, materieel en verankering te kunnen bepalen.

 

Kritische onderdelen 

Wat zijn de risico’s en wanneer zijn deze het grootst? Zijn er gevaarlijke locaties binnen het terrein, zoals een bouwput? En waar bevindt zich het kostbare materiaal? Belangrijk hierbij is uzelf iedere keer de vraag te stellen: ‘Wat is het ergste dat hierbij kan gebeuren?’ Zorg dat u op al deze situaties uw plan hebt ingericht. Op die manier komt u nooit voor verrassingen te staan.

 

Bevoegden en onbevoegden

U kunt veiligheid door bouwhekken optimaal garanderen als u exact weet wie u buiten moet houden en wie u toegang wilt verlenen. Hier is het zoeken naar de balans om de onbevoegden af te schrikken, maar aan de andere kant bevoegden een warm onthaal te geven. Kinderen, passanten en criminelen dienen buiten de poort gehouden te worden, terwijl medewerkers en leveranciers hun werk probleemloos en veilig moeten kunnen voeren.

 

Beveiligingsplan

Het leveren van professioneel hekwerk maakt onderdeel uit van een groter beveiligingsplan voor de bouwplaats. Het is belangrijk u bewust te zijn van de inhoud hiervan, zodat u uw hekwerk hierop kan aanpassen. Kiest u voor de omheining voor puntdraad of voor extra hoog hekwerk? En hoe schermt u kritische gedeeltes binnen het terrein af? Allemaal aspecten die mede afhankelijk zijn van de overige beveiligingsaspecten van het terrein. Mocht het terrein 24/7 bewaakt worden, dan kan het zijn dat van hekwerk andere eisen gesteld wordt dan zonder enige vorm van toezicht.

 

Geluid en zicht

Uiteraard wilt u weten of er geluidsoverlast kan optreden, zoals in het geval van een aggregaat. Zo ja, hoe groot is de impact hiervan? Indien noodzakelijk kunt u (een gedeelte van) de hekken voorzien van een geluiddempend doek. Hiermee bent u in staat het aantal decibels drastisch te verlagen. Van belang is hierbij wel om te zorgen voor extra verankering aangezien deze gevoeliger voor wind zijn dat standaard hekken. En wenst u het zicht voor omwonenden te ontnemen? Denk dan aan afschermingen met (eventueel bedrukte) doeken. Deze kunnen tegenwoordig helemaal naar wens bedrukt worden. Op die manier krijgt het geheel ook nog eens een fraaie uitstraling.

 

Toegang

Waar bevindt zich de toegang en de aanvoerwegen? Wie zijn het die u toegang wilt verlenen en wanneer? Deze aspecten zijn van belang om een goed advies uit te kunnen brengen over het type poort. Kiest u hier voor hekken of voor een vaste poort voor een wat luxere uitstraling? Er zijn veel mogelijkheden, maar niet allemaal sluiten ze aan bij de wens van de opdrachtgever.

In het klantverhaal van Plegt-Vos leest u hoe zij de toegang tot de bouwplaats regelden in een zeer drukke omgeving. 

 

Bouwbesluit

Het praktijkboek bouwbesluit bestaat uit zo’n 300 pagina’s. Veel dus. De aannemer kent deze over het algemeen uit z’n hoofd, veelal opgedaan in de praktijk. Hekwerk maakt een belangrijk deel uit om de veiligheid te waarborgen, zoals in dit besluit omschreven staat. Twijfelt u of de inzet van hekken voldoen aan de betreffende artikelen? Zorg dan dat u zich laat voorlichten door een vakman. Alle facetten spelen een rol bij het nastreven van optimale veiligheid, en daarin hebben we allemaal onze verantwoordelijkheid.

Zodra al deze zaken in kaart zijn gebracht begint voor een expert de zoektocht. Hierbij houdt u naast bovenstaande analyse rekening met zaken als budget, de wensen van de klant en de planning. Hoe wij dat doen? Wij puzzelen net zo lang door tot we een oplossing hebben die voor iedereen ideaal is, waarbij niemand iets tekort komt, zelf geen enkele meter hekwerk. Vraag hier een vrijblijvend adviesgesprek aan, zodat we een passende oplossing kunnen vinden voor uw situatie:

Adviesgesprek aanvragen

Of download de brochure als u nog meer informatie wilt over onze producten:

Download de productbrochure

Picture of Joep Coenen

Vertel over uw uitdaging.
Wij helpen graag.

Uiteraard vertellen wij graag meer over onze producten en diensten in een persoonlijk gesprek. Maak direct een afspraak via onderstaande button.