Waarom is toegangscontrole belangrijk?

De uitvoerder van een bouwproject is verantwoordelijk voor iedereen die de bouwplaats betreedt, ook als dit geen bouwpersoneel betreft. Uitvoerders hebben daarom de verantwoordelijkheid om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen en om de bouwplaats te beveiligen.

Daarnaast is de logistiek en de doorstroming van vrachtverkeer op de bouwplaats een belangrijk punt voor uitvoerders. Uit veiligheidsoogpunt wil je het vrachtverkeer op de bouwplaats beperken en voorkomen dat het gebruikelijke verkeer op de bouwplaats komt. Met name in stedelijke gebieden is het regelen van het verkeer en het waarborgen van omgevingsveiligheid een uitdaging.

Toegangscontrole is dus van essentieel belang om inzicht te krijgen welke arbeidskrachten, leveranciers en goederen op de bouwplaats aanwezig zijn. De juiste toegang en controle zorgt niet alleen voor het beveiligen van de bouwplaats maar ook voor de veiligheid op de bouwplaats door het reguleren van vrachtverkeer en het weren van onbevoegden.