Wat is crowd management

Crowd management is het georganiseerd en onderbouwd plannen van en sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen waarbij grote drommen mensen bij elkaar komen.

Als onderdeel van crowd management kunnen vervolgens maatregelen genomen worden om het gedrag van groepen mensen bij te sturen of in te perken. Dit wordt crowd control genoemd. Wat je ook doet, alles draait om het nastreven van publieksveiligheid.

Crowd management beperkt zich niet alleen tot evenementen, maar richt zich ook tot andere gelegenheden, zoals de veiligheid op pleinen, luchthavens en in winkelcentra.

"Crowd management is het plannen en sturen van de manier waarop het publiek samenkomt op het evenement en zich op en rondom het evenemententerrein verplaatst."