Duurzaamheid bij Heras Mobile Fencing & Security

We kijken verder dan de grenzen van onze tijdelijke perimeterbeveiliging

residential-area-ga0dbe5e09_1920

Duurzaamheid is meer dan goed milieubeheer

Ook de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, partners en omwonenden vallen onder duurzaamheid. Daarom spelen een veilige omgeving, een goede werksfeer en goede arbeidsomstandigheden een belangrijke rol in ons dagelijks werk.

CSR met ISO logo

ISO 14001 zorgt voor structuur binnen Heras Mobile

Sinds februari 2022 zijn we ISO 14001 gecertificeerd. Deze certificering zorgt ervoor dat we onze missie en visie niet alleen plannen, maar ook uitvoeren. Kortom, het geeft ons structuur om concrete doelstellingen te realiseren.

CSR5

MVO gaat ons allemaal aan

Het klimaat verandert. Daar is geen ontkennen aan. Om de generaties na ons ook een leefbaar milieu te bieden, vinden wij het van belang om serieus met MVO aan de slag te gaan. Duurzaamheid is daarom een van de vier pijlers binnen onze organisatie.

20220614-tomdoms_0196281

“Door aan collega’s en partners kennis te verschaffen over MVO en duurzaamheid hopen we iedereen aan het denken te krijgen. Zodra bewustwording, kennis en ideeën elkaar raken, komen de initiatieven namelijk vanzelf.”

De doelstellingen van Heras Mobile

3%

CO2-reductie per jaar op extern transport

100%

van ons huurpark is circulair in 2025

2%

CO2-reductie per jaar

Transport Heras Mobile

Een van onze doelen: in 2025 zal 15% van het totaal aan extern vervoer minder CO2-uitstoot hebben.

#VraagHetHeras

We dragen bij aan duurzaamheid binnen de hekwerkindustrie

Het is erg belangrijk om iedereen te betrekken bij onze MVO-ambities, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om input te geven. Daarom staan we open voor uw ideeën of suggesties.

10%

van de totale CO2-uitstoot is gecompenseerd in 2025

Bekijk routekaart

Duurzaam ondernemen in bouwhekland - onze missie

Organisaties staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en een toenemende grondstoffenschaarste. Bij Heras Mobile nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het adresseren van deze uitdagingen voortvarend op. We geloven in onze eigen kracht om, vanuit onze kernkwaliteiten, bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken op ethisch, sociaal of ecologisch gebied.

Heras Mobile staat voor open communicatie, eerlijkheid en transparantie. We doen zaken op een manier die betrouwbaar, ondernemend en innovatief is met oog voor en op menselijk kapitaal. Binnen deze kernwaarden omarmen we het drievoudige bottom-line raamwerk van People, Planet en Profit.

Als internationaal opererende organisatie vinden we dat een veilige werk- en leefomgeving met oog voor de toekomst een noodzakelijk onderdeel is voor een onbezorgd leven. Onze oplossingen voor tijdelijke beveiliging dragen hier uiteraard aan bij. We kijken echter verder dan de grenzen van onze tijdelijke perimeterbeveiliging en werken op een manier die houdbaar en rechtvaardig is voor mens en ecosysteem, voor huidige en toekomstige generaties. Op deze wijze opereert Heras Mobile binnen de ruimte van klimaat en milieu.

Serieuze mondiale uitdagingen op dit vlak vragen om een serieuze aanpak. Door de huidige spagaat tussen tragere wetgeving en snellere meningsvormen, wordt het voor organisaties steeds lastiger om effectief duurzaam te presteren. Daarom werken wij vanuit Heras Mobile zo nauw mogelijk samen met onze partners en motiveren wij anderen om mee te gaan in een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Door de impact op relevante ecosystemen te minimaliseren, kunnen we de uitdagingen waar we voor staan te boven komen. Alleen dan kan worden beschermd wat echt belangrijk is. Samen creëren we toekomstperspectief voor zowel de huidige generatie als de volgende.

plume CSR

Binnen onze organisatie werken we samen om onze duurzame ambities te realiseren.

Kom alles te weten.

1 pagina

Het is 2 minuten goed besteed

Bouwhekken, poorten en accessoires

Heras Mobile gelooft dat een veilige werk- en leefomgeving een voorwaarde is om onbezorgd te leven. Onze bouwhekken, poorten en accessoires leveren daaraan een concrete bijdrage. 

Hekken

Heras Mobile biedt kwalitatief tijdelijk hekwerk voor verschillende sectoren. Wij verkopen en verhuren hoogwaardige bouwhekken in verschillende afmetingen met een lange levensduur.

Toegang

De bouwplaats is altijd dynamisch. Heras Mobile biedt beveiliging, toegangscontrole en persoonsregistratie. Onbevoegden op de bouwplaats zijn daardoor verleden tijd.

Wat bieden we nog meer...

We bieden meer dan hekken en toegang. Verschillende accessoires en diensten zorgen ervoor dat u uw bouwhekken eenvoudig kan vergrendelen, verstevigen en beveiligen.

Vertel over uw uitdaging.
Wij helpen graag.

Uiteraard vertellen wij graag meer over duurzaamheid in een persoonlijk gesprek. Maak direct een afspraak via onderstaande button.