Het ESG-beleid van Heras Mobile

Environment

We willen onze impact op het milieu verkleinen. Hiervoor richten we ons op onze eigen activiteiten en onze impact in de waardeketen.

Environment Heras Mobile
25%

minder CO2-uitstoot in 2025

Onze activiteiten

Ons doel is om in 2025 onze CO2-uitstoot met 25 procent te verminderen (basisjaar 2022) en om net-zero te zijn in 2050.

In overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol) en het Science Based Target initiative (SBTi) willen we onze CO2-uitstoot drastisch omlaag brengen. Dit gaan we behalen met de volgende doelstellingen en investeringen:

  • Verminderen van ons energieverbruik met 20 procent.
  • We streven ernaar 100 procent groene elektriciteit te gebruiken.
  • In het beleid voor bedrijfsauto's staan we alleen elektrische of hybride voertuigen toe.
  • Investeren in energiezuinigere fabrieken die klaar zijn voor de toekomst.

Meer informatie over onze (CO2-)impact en verbeteringsplannen is te vinden in ons duurzaamheidsrapport. In dit rapport is ook duidelijk onze voortgang te zien. 

 

Waardeketen

Meer dan 95 procent van de impact is te vinden in onze waardeketen. We werken samen met onze partners in de waardeketen om onze uitstoot te verminderen en een kringloopeconomie te realiseren. Ons doel is om de uitstoot met 2,5 procent per jaar te verminderen.

Dit zijn enkele voorbeelden van hoe we dit doen:

Vragen, ideeën of suggesties?

We vinden het erg belangrijk om iedereen te betrekken bij ons ESG-beleid, zodat iedereen zijn mening kan geven. We staan dus altijd open voor uw vragen, ideeën en suggesties.