Een duurzame bouwplaats: hoe realiseert men die?

U bent vast bekend met talloze duurzame initiatieven, innovaties en ontwikkelingen in de bouw. Maar staat u ook wel eens stil bij de bouwlocatie zelf? Want juist daar is nog veel te winnen. In dit blog leest u wat de duurzame bouwplaats inhoudt en hoe men deze realiseert.

 

Wat maakt een bouwplaats duurzaam?

De primaire associatie met een duurzame bouwplaats gaat over concrete activiteiten en toepassingen die er ter plekke plaatsvinden. Maar een duurzame bouwplaats is veel meer dan dat. Zo gaat het er bijvoorbeeld ook om hoe de bouwplaats is ingericht, hoe deze is verlicht, hoeveel geluidsoverlast er is en hoe de bouwplaats is omheind.

Bij de duurzame bouwplaats draait het om 3 componenten:

  • De werkwijze van hoe de bouwplaats tot stand komt. Denk hier bijvoorbeeld aan hoe bouwmaterialen worden ingekocht. Moeten materialen van heel ver komen of kunnen deze eerder lokaal worden ingekocht. 
  • De middelen die worden gebruik op de bouwplaats. Denk hier aan het gebruik van duurzame bouwmaterialen, en het gebruik van duurzame energie op de bouwplaats. 
  • De impact die de bouwplaats op de omgeving heeft. Denk hier bijvoorbeeld aan de hoeveelheid uitstoot die vrijkomt op de bouwplaats, of het overlastervaring voor de omgeving

20200317-tomdoms_0353441

 

Hoe staat het met de duurzame bouwplaats in Nederland?

Uit het onderzoek dat Heras Mobile in samenwerking met Groene Bouwhekken heeft gevoerd naar de duurzame bouwplaats, blijkt dat ‘bouwend Nederland’ zichzelf een bescheiden rapportcijfer geeft van 6,8 als het gaat om duurzaam bouwen. Een aantal aspecten vallen daarbij op. Zo is er veel aandacht voor SROI (Social Return On Investment). 3 op de 4 Nederlandse gemeenten geven aan hier werk van te maken. Ook staat het duurzaam inkopen van materialen hoog op het lijstje. Tot slot is er vanuit bouwers en ontwikkelaars veel aandacht voor participatie van omwonenden en bewoners.

Benieuwd naar alle resultaten uit het onderzoek? Download dan het whitepaper "De duurzame bouwplaats binnen stedelijk gebied".

20200422-tomdoms_0335409

 

Hoe realiseert men een duurzame bouwplaats? 

Ketenintegratie is al langere tijd een gespreksonderwerp in de bouwsector. In een markt met vaak verschillende belangen is juist op een onderdeel als duurzaam bouwen een integrale aanpak noodzakelijk. Maar uiteindelijk is de prijs van duurzaamheid het belangrijkste knelpunt. Is het de opdrachtgever die hier budget voor vrij moet maken of is het de uitvoerende partij die zijn werkwijze moet aanpassen? 

Om de duurzame bouwplaats te kunnen realiseren, zijn er drie belangrijke uitdagingen die moeten worden overwonnen: 

  • Overeenstemming over kosten
  • Integrale samenwerking
  • Beschikbaarheid van materialen

Wat dat laatste betreft zijn er steeds meer mogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld het groene bouwhek waarin verschillende duurzaamheidsaspecten samensmelten: SROI, participatie en duurzaam inkopen. 

Heras introduceert in samenwerking met Groene Bouwhekken een nieuw, duurzaam bouwhek: Combi-Wood. Meer informatie over dit duurzame bouwhek? Lees het blog of ga naar onze website.

Picture of Stijn Bastianen

Vertel over uw uitdaging.
Wij helpen graag.

Uiteraard vertellen wij graag meer over onze producten en diensten in een persoonlijk gesprek. Maak direct een afspraak via onderstaande button.