Geluid reduceren met evenementen hekwerk

In Nederland vinden ieder jaar meer evenementen plaats. Uit onderzoeken is inmiddels het maatschappelijk, sociaal, economisch en cultureel (laat staan toeristisch, promotioneel en recreatief) belang wel duidelijk gebleken. We houden in Nederland wel van een feestje. Echter draait je evenement niet alleen om de feestelijke ervaring van je bezoekers, maar ook om de beleving van de omgeving. Hoe beperk je de geluidsoverlast voor omwonenden? Professioneel evenementen hekwerk kan helpen om je event voor iedereen te laten slagen.

Beperk overlast, vergroot de vreugde

Zodra de dagen langer worden en de temperaturen stijgen, zijn we graag buiten. In steeds hogere mate bezoeken we massaal festivals en evenementen in de buitenlucht om te genieten van entertainment én elkaar. Inmiddels heeft bijna iedere gemeente een culturele markt, sportevenement of festival. Waren er in 2012 nog ongeveer 708 festivals te bezoeken, bedroeg dit aantal in 2013 al 774. Inmiddels bezochten in 2015 in totaal meer dan 25 miljoen bezoekers ruim 1000 festivals, waaronder alleen al 350 in Amsterdam. Kortom, het aantal festivals en bezoekers blijft enthousiast doorgroeien en dit fenomeen kreeg zelfs een eigen benaming: festivalisering.

Veel mensen genieten ervan, maar helaas niet iedereen. Evenredig aan de feestvreugde groeit ook het aantal klachten rondom geluidsoverlast voor omwonenden. Door deze hinder wordt voor veel mensen het woon- en leefklimaat in meer of mindere mate geschaad, wat je in alle gevallen wenst te voorkomen. Wil je niet dat het groeiend aantal geluidsklachten jouw evenement schade toebrengt? Evenementen hekwerk kan helpen om gedrag van groepen mensen bij te sturen of in te perken en om geluidsoverlast te beperken. Hekwerk en evenementen-publiek; ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Breng ze op de juiste wijze samen en je event wordt gegarandeerd een feestje voor iedereen.

Ook gemeenten stellen steeds vaker geluidsnormen, zodat de beheersbaarheid van het geluid bij evenementen verder verbeterd kan worden. Muziek zorgt ervoor dat de sfeer wordt verhoogd, maar kan ook snel hinder en overlast veroorzaken. Het is belangrijk om samen met de gemeenten het juiste evenwicht te zoeken tussen levendigheid en rust, leefbaarheid en spektakel en tussen omzet voor de lokale ondernemers en schade aan de leefomgeving. Het is waardevol voor je evenement om ook deze kritische kant te erkennen en er samen met de gemeente en omwonenden voor te zorgen dat klachten uitblijven. Hoe voorkom je decibel terreur en hoe pak je dit aan?

Geluidsoverlast voorkomen

Je zou ervoor kunnen kiezen met behulp van een app te testen hoe omwonenden het geluid van het evenement ervaren. Net als het bedrijf Innofest dat in 2016 een app lanceerde om het omgevingsgeluid van het festival ‘Paradigm’ te beoordelen in termen van plezier. Of de gemeente Amsterdam die haar inwoners op deze manier al langer stimuleert de stem te laten horen. Op die manier betrek je inwoners actief en maak je de overlast bespreekbaar. Maar om een beetje artiest in zijn kracht te zetten is een ruime decibellen grens wel wenselijk. Dit betekent automatisch dat er altijd een bepaalde mate van hinder zal zijn. Hiervoor hebben gemeenten veelal, in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), vergunningen ontwikkeld waarin alle aspecten zijn geregeld, zo ook de geluidsnormen. Hiervoor worden per gemeente, per locatie en/of evenement vastgelegd welke geluidsniveaus niet mogen worden overschreden. Op die manier weet iedereen ruim op tijd waar ze aan toe zijn en kan men hier rekening mee houden. Helaas stellen sommige gemeenten dermate strenge eisen dat festivals de benen hebben genomen.

Heras Mobile volgt deze ontwikkelingen op de voet en is van mening dat je veel klachten tijdens evenementen kunt voorkomen met de inzet van professionele geluiddempende hekken. Herrie is nu eenmaal hinder voor velen en de juiste plaatsing van evenementen-hekwerk voorzien van een speciaal geluiddempend doek zorgt voor directe reductie van de geluidsbron. Noise Control Barriers zijn evenement hekken voorzien van een gewatteerd en geluidsabsorberend zeil dat geluidsvolumes vanaf de bron aanzienlijk reduceert. Geluiddempend evenementen hekwerk is een bijzonder effectief middel om overlast te beperken. Hiermee reduceer je niet alleen geluid, je creëert ook kansen! 

Met de inzet van hekken, voorzien van kwalitatief hoogstaande dempdoeken, kun je:

• wél een vergunning krijgen voor je plannen; 
• blije gezichten bij handhavers en omwonenden ontvangen; 
• meer veiligheid, comfort en beleving nastreven; 
• profiteren van fitte en geconcentreerde medewerkers, minder verzuim of claims; 
• punten scoren door verantwoord ondernemen; 
• een evenement eerder laten beginnen en later sluiten; 
• focussen op veilig en ongestoord genieten; 
• rust creëren waar dat nodig is, zoals backstage, bij EHBO-posten of in de VIP-lounge.

Eenvoud en veiligheid

Goede Noise Control Barriers zijn daarnaast snel en eenvoudig te monteren en eenvoudig te koppelen aan andere hekken, of direct rondom pompen, aggregaten en andere geluidsbronnen. Verplaatsen is zo gebeurd.

Een Noise Control Barrier is voorzien van een gewatteerd zeil dat brandvertragend werkt (DIN4102 B1). Hierdoor is het ook dicht bij warmtebronnen te plaatsen en draagt het evenementen hekwerk direct bij aan de veiligheid van de mensen op en rondom je terrein. Uiteraard dienen de in te zetten hekken tegen een stootje te kunnen en is het raadzaam uit te kijken naar doeken die eenvoudig te reinigen zijn. Daarnaast is het doek voorzien van gerecyclede materialen. Met het oog op maatschappelijk en ‘groen’ ondernemen is dat gelijk mooi meegenomen. Met professioneel evenementen hekwerk draag je als organisatie dus een steentje bij aan het terugbrengen van geluidsoverlast en verbetering van het leefklimaat in onze maatschappij. Hiermee scoor je punten en is iedereen blij.

De dialoog aangaan om grenzen af te bakeren

Maar ook al zijn alle facetten ingekleed zoals door de gemeenten vereist; communicatie en helderheid zijn de belangrijkste sleutelbegrippen binnen het thema geluidsoverlast. Betrek omwonenden tijdig bij de te maken afspraken of licht ze in ieder geval ruim op tijd in, zodat zij zich erop kunnen voorbereiden. Zij kunnen ambassadeurs worden, zodra ze evenementen als positief ervaren. Zien ze vooral de negatieve aspecten, dan kunnen zij tijdig persoonlijke voorzorgsmaatregelen nemen om ergernis te voorkomen. Licht ze in begrijpelijke taal in over de preventie vanuit de organisatie, zoals het te plaatsen evenementen hekwerk. Neem de angst voor overlast serieus, maar probeer continue de voordelen van de veiligheidsmaatregelen te benadrukken. Zorg voor een oprechte evaluatie met alle betrokkenen en maak inzichtelijk wat de afspraken hebben opgeleverd.

Het klinkt overdreven, maar het is in het verleden gebeurd dat organisaties zijn afgeschrikt door felle protesten. Evenementen werden verhinderd, afgelast of hielden een bittere nasmaak over door felle opstand van omwonenden. Als er herhaaldelijk gecombineerde overlast is van afval, geluid en slapeloze nachten dan kan dit mensen tot wanhoop drijven. Overlast dient in alle gevallen in balans te zijn met de amusementswaarde van het evenement. Genieten of niet te genieten: het is tijd dit niet meer zo zwart-wit te zien. Ook de omgeving moet kunnen genieten van een evenement, zonder geluidsoverlast. Je streeft dit na met een tijdige voorbereiding, een goede communicatie én perfect sluitend evenementen hekwerk.

Onderwerpen: Veilig & duurzaam werkenBouwhek mogelijkheden,

Geplaatst door Joost van der Pas op 16 februari 2017
Manager Marketing & Productmanagement at The Mobile Perimeter Protection Group BV