Vraag naar robuuste bouwhekken stijgt

Het gaat goed met de bouw! Op veel plaatsen waar bouwprojecten gedurende een aantal jaren op een laag pitje hebben gestaan, wordt nu weer volop gewerkt. Op andere terreinen verraden nieuw geplaatste bouwhekken dat de schop op korte termijn de grond in zal gaan.

Al voor de zevende keer op rij is er sprake van groei en lag de toegevoegde waarde in de bouw zelfs ruim 6% hoger dan vorig jaar. Dat meldt het CBS in haar ‘Kwartaalmonitor Bouw’ naar aanleiding van de cijfers van het tweede kwartaal. De bouw is op dit moment zelfs de sterkst groeiende bedrijfstak. Ook ten opzichte van andere Europese landen doet Nederland het goed, samen met Spanje en Zweden.

Bouwondernemers zijn al een tijdje zeer positief over de toekomst. Het vertrouwen van bouwondernemers bereikte in het begin van dit jaar het hoogste niveau sinds de start van de vertrouwensmeting in 2008. Het aantal faillissementen daalde en er werden meer nieuwbouwwoningen opgeleverd. Binnen deze groeicijfers is opvallend een daling van het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen, voor het derde opeenvolgende kwartaal en een daling van de omzet in de grond-, weg- en waterbouw.

De hoogste omzetstijgingen zijn te zien bij de middelgrote bedrijven in de bouw, bij bedrijven met 10 tot 100 werknemers. Ook de grote bedrijven zagen hun omzet stijgen. Kleine bedrijven konden de omzet ten opzichte van het vorige jaar handhaven. Specialisten in de bouw doen het goed. Daar steeg de omzet met 13%, meer dan gemiddeld. 

Financiële crisis 

De crisis trof in 2007 vooral de Amerikaanse financiële markten, maar had haar effect op alle sectoren wereldwijd. In korte tijd kwam de kredietverlening op elk front volledig stil te liggen. Ook de bouw voelde de gevolgen. Geen nieuwe aankopen, geen nieuwe uitbreidingen en onzekerheid over bestaande projecten.

Hoewel er voldoende belangstelling was voor bouwprojecten, kwam het niet veel verder dan het plaatsen van bouwhekken om braakliggend terrein. Materialen werden niet meer aangevoerd, panden niet meer opgeleverd. Zo was de cirkel rond. Aannemers en projectontwikkelaars hadden hun vermogen in het bedrijf, grond en projecten zitten. Liquide middelen ontbraken en als onderpand konden ze hun vermogen niet gebruiken. De gehele keten werd in enkele maanden lamgelegd.

De crisis heeft de vrij traditionele bouwsector gedwongen tot anders denken en handelen, om zo een antwoord te hebben op een snel slinkende ordervoorraad, moordende concurrentie en hoge personeelslasten.

Extra stimulans in omdenken 

In eerste instantie ingegeven door noodzaak, zien aannemers nu de voordelen van ketensamenwerking en het uitbesteden van taken aan leveranciers. Bouwmaterialen worden last minute aangekocht en materialen zoals bouwhekken worden niet langer aangeschaft, maar gehuurd. Dat scheelt opslag, financieringsbehoefte en organisatie én het leidt tot veel meer flexibiliteit. Per project wordt exact dát ingekocht wat het beste past bij de situatie.

Met het wijzigen van de organisatie van bouwbedrijven en op bouwprojecten is de bouwsector er niet alleen in geslaagd vaste lasten terug te brengen. Het terugbrengen van het personeelsbestand tot een vaste kern en het werken met een flexibele schil van zelfstandigen levert ook flexibiliteit, een stijgende kwaliteit en innovatie op. In de gehele branche wordt nu ingespeeld op de behoefte in de markt en wordt er vraaggericht aangeboden.

Durf te innoveren 

Meer dan ooit is de bouw een sector waarin er aandacht is voor duurzaamheid, automatisering en (keten)samenwerking. Een nieuwe visie, nieuwe materialen, nieuwe methodes. Bouwteams worden per project samengesteld en bestaan voor een belangrijk deel uit specialisten, ZZP’ers. Er worden nieuwe duurzame materialen gebruikt. Binnen haar range ziet Allfence bijvoorbeeld een gestegen vraag naar verzinkte bouwhekken. Maatwerk wordt eerder regel dan uitzondering. De klant is koning. Hierin past ook een tendens van meer gerichte, kleinschalige niche projecten.

De ontwikkelingen in de bouw zijn een stimulans geweest voor bedrijven om te innoveren, om te durven. Er worden allerlei initiatieven genomen op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld ten aanzien van energieneutraal bouwen. Maar ook nieuwe technieken worden ingezet. Faalkosten worden voor een belangrijk deel voorkomen dankzij samenwerking, standaardisatie en door digitale modellen. Hoewel 3D-printen nog in veel opzichten in de kinderschoenen staat, is het eerste project waarbij een gebouw volledig geprint wordt een feit: het 3D Print Canal House in Amsterdam. Een project waaraan Heijmans een belangrijke bijdrage levert.

Economische groei op allerlei fronten 

Dat het weer beter gaat met de bouw zien we niet alleen terug in de omzetgroei in de sector. Er wordt weer meer gebouwd, met name in de civiele sector en het prijsniveau stijgt doorlopend. Het aantal faillissementen is afgenomen, vooral in de projectontwikkeling en in de gespecialiseerde bouw. Per saldo is het aantal bedrijven in de bouw met zo’n 5% gestegen. Mutaties vonden vooral plaats in de civiele en utiliteitsbouw en bij afwerkingsbedrijven. Een kleine 4.000 bedrijven is gestart, ten opzichte van iets meer dan 1.900 gestopte bedrijven. Sloop- en grondwerkbedrijven doen het goed, net als gespecialiseerde bouwbedrijven.

Het aantal vacatures in de bouw is opgelopen van 7.000 naar 9.000 banen en de verwachting is dat dit aantal in de komende maanden nog verder zal toenemen. Ook de sector zelf is positief. Naast een hoog productieniveau over de afgelopen periode neemt de ordervoorraad nog steeds toe. De bouw verwacht een verdere omzetstijging, prijsstijgingen en een stijging van de vraag naar arbeidskrachten.

Sinds juni 2013 lopen prijzen van bestaande koopwoningen weer op. In augustus van dit jaar was er zelfs een stijging van 6% ten opzichte van augustus van vorig jaar. Dat is de grootste stijging in 14 jaar. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster. Toch stijgt het aantal verkochte koopwoningen doorlopend. In de eerste 8 maanden van 2016 werden er 132.910 woningen verkocht. Dat is bijna 22 procent meer dan in diezelfde periode van 2015.

Meer bouwprojecten, meer bouwhekken 

De bouwbrede groei is ook bij Heras Mobile merkbaar. Heras Mobile ziet bijvoorbeeld voor het derde opeenvolgende jaar een toename van de vraag naar bouwhekken tot op een niveau van voor de crisis en merkt dat er sprake is van optimisme. Aannemers zijn op zoek naar flexibiliteit en naar mogelijkheden om hun resultaat zover mogelijk te maximaliseren. Bouwhekken worden bijvoorbeeld voorzien van geluiddempend materiaal, zodat er op bouwterreinen langer gewerkt kan worden met aggregaten en machines en er wordt vaker gekozen voor robuuste materialen, vanwege uitstraling, veiligheid en duurzaamheid.

Of de groei ook daadwerkelijk aanhoudt is de vraag. Hoewel het aantal vergunningen dat werd afgegeven voor de bouw van nieuwbouwwoningen nog steeds hoger ligt dan het niveau van de periode 2012-2014 daalt het aantal verstrekte vergunningen op dit moment jaarlijks. Als er niets verandert vertaalt zich dat op termijn in een nieuwe omzetdaling. Verder steeg weliswaar de omzet bij de civiele en utiliteitsbouw, de stijging is lager dan in 2015, met name bij kleine bedrijven. Ook de kosten voor ‘bouwen’ stegen voor een tiende keer op rij. Desalniettemin zijn de verwachtingen voor 2017 zeer positief. Van alle segmenten in de bouw stijgt de woningbouw naar verwachting het meest. Het aantal nieuwe ontwerpopdrachten voor architecten neemt toe. De totale waarde aan opdrachten voor utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, ziekenhuizen, scholen) steeg met 3,1 procent. Dat was de eerste stijging sinds het topjaar 2007. In 2015 is ook de waarde van opdrachten voor woningen gestegen (met 21,5 procent). In 2014 was deze stijging nog ruim 40 procent. Al met al positieve signalen, die tot optimisme stemmen.

Het gaat goed met de bouw. Niet alleen omdat het goed gaat met de economie en er weer groei is waar de sector van meeprofiteert. De crisis is voor veel bedrijven ook een aanleiding geweest om kritisch te kijken naar hun visie, naar hun processen en naar de behoefte vanuit de markt. Er is een reële kans dat juist die bedrijven nu optimaal profiteren van de groei die zich wereldwijd en in de sector specifiek doorzet.

Onderwerpen:

Geplaatst door Joep Coenen op 18 januari 2017
Business Unit Manager Benelux at Heras Mobile Fencing & Security