Wat is geluidsoverlast en hoe voorkom je het?

Een gezond en veilig werkklimaat voor medewerkers en een optimaal woonklimaat voor omwonenden: het is zoveel eenvoudiger te realiseren dan je denkt! Door geluid te dempen op je bouw geef je gehoor aan de wensen van alle betrokkenen. Je maximaliseert woongenot voor omwonenden en minimaliseert gehoorschade bij medewerkers op de bouwplaats. Hoe je geluid eenvoudig reduceert met 17 dB(A)* en daarmee direct geluidsoverlast voorkomt, lees je hier.

Wat is geluidsoverlast op de bouwplaats?

Het ervaren van geluidsoverlast is persoonlijk en verschilt sterk van persoon tot persoon. Waar de een al oorsuizingen krijgt van een mobiele telefoon, komt er bij een ander pas beweging in de trommelvliezen als hij een aggregaat omarmt. Ik bedoel maar even. Gelukkig is daar de wet- en regelgeving om met duidelijke regels discussies over geluidsoverlast te voorkomen. Terecht, want ondanks alle regels en onderzoeken blijken klachten en claims omtrent geluidsoverlast toch orde van de dag. Een onderschat probleem dus.

Klachten van geluidsoverlast

Naast vrij directe klachten voor medewerkers of direct omwonenden zoals irritatie, gehoorschade en hart(ritme) stoornissen, zijn de effecten van langdurig blootstellen aan lawaai- of geluidshinder niet gering, zowel fysiek als mentaal. Indirecte gevolgen voor werkgevers in de bouw zijn een steeds verder groeiend ziekteverzuim.

Decibel als graadmater

Een decibel - dB(A) - is een maateenheid om aan te duiden hoe hard een geluid is. Vanaf 80 dB(A) kan geluid gehoorbeschadiging opleveren. Geluidsbelasting boven de 60 dB(A) blijkt al schadelijk. De grootste overlast wordt veroorzaakt door heien, boren en het bouwtransport op en rondom het bouwterrein. De risicogrens is gesteld op 80dB(A), maar let op: iedere dB(A) meer heeft direct grote gevolgen op de gezondheid.

Hoe voorkom je geluidsoverlast?

Het is op een bouwterrein gewoonweg niet altijd mogelijk om geluidsoverlast te voorkomen. Reduceren of dempen van geluid biedt direct en meetbaar uitkomst.

Hieronder twee manieren om effectief geluid te beperken.

Manier #1: persoonlijke gehoorbescherming

Werkgevers op de bouw zijn verplicht te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Zij dienen hun medewerkers te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veilige kleding, schoeisel en hoofd- en gehoorbescherming.

Bouwvakkers hebben met regelmaat te maken met geluidsoverlast door ratelende machines of gereedschappen. Wanneer dat lawaai de 80 dB(A) overstijgt is dat schadelijk voor het gehoor en dient de werkgever oordoppen of oorkappen aan te bieden ter bescherming. Helaas blijkt dat deze in de praktijk niet structureel gedragen worden. Bovendien zorgen oordoppen ervoor dat ook ander alarmerend geluid niet wordt gehoord, wat kan leiden tot ongelukken.

Kortom, persoonlijke gehoorbescherming is een prima manier om op een individuele wijze geluid voor medewerkers te dempen. Nadeel is echter dat omwonenden er totaal geen voordeel uit behalen en dat het gebruikmaken van oordoppen niet bepaald consequent nagestreefd wordt.

Manier #2: demphek

Nog beter is het om de machines op het terrein direct af te schermen met een Noise Control Barrier hek. Met een Noise Control Barrier hek minimaliseer je overlast direct bij de bron. Deze hekken huur of koop je om het geluid op het bouwterrein te reduceren. Daarmee beperk je niet alleen overlast voor omwonenden, maar ook voor gasten en medewerkers.

Een hek vol kansen

Een Noise Control Barrier hek is voorzien van een gewatteerd en geluidsabsorberend zeil dat gegarandeerd geluidsvolumes reduceert met gemiddeld 17dB(A) en zorgt hierdoor voor een betere positie bij (EMVI-) aanbestedingen. Bovendien maak je op de bouwplaats eerder en langer gebruik van sloophamers, aggregaten en andere gereedschappen. Tel daarbij op dat je door de inzet van een Noise Control Barrier hek eenvoudig voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van een vergunning, het voorkomen van ziekteverzuim of het creëren van geluidsarme secties waar dat nodig is.

Geluid absorberen

Noise Control Barrier hekken zijn voorzien van een gewatteerd zeil dat geluid absorbeert en daarmee weerkaatsing van geluid voorkomt. Je plaatst deze hekken direct bij apparatuur zoals aggregaten, sloophamers en pompinstallaties. Het gewatteerde zeil werkt brandvertragend (DIN4102 B1) en is dicht bij warmtebronnen te plaatsen. Daarnaast zijn deze hekken snel door één persoon te monteren en eenvoudig te koppelen aan andere hekken.

Zowel het aanbieden van gehoorbescherming als het plaatsen van geluiddempende hekken zijn manieren om snel en effectief geluid te beperken. Geef gehoor aan de wensen van je medewerkers en omgeving en pleit voor geluiddempende producten. Je draagt zo een steentje bij aan het terugbrengen van geluidsoverlast in onze maatschappij en dat wordt gegarandeerd gewaardeerd!

* indien toegepast volgens richtlijnen wordt een geluidsreductie van 17dB gegarandeerd.

Vragen over het inrichten van je bouwplaats? Stel ze aan onze ervaren bouw adviseurs.

Onderwerpen: Veilig & duurzaam werken,

Geplaatst door Roel Meuldijk op 18 oktober 2018
Health & Safety Manager (SHE) at The Mobile Perimeter Protection Group BV